Uchodźcy z Ukrainy mogą już występować o nadanie numeru PESEL. Dwa punkty do obsługi w Katowicach

Zgodnie z zapisami specustawy o pomocy Ukraińcom, od 16 marca 2022 r. uchodźcy mogą występować do gmin o nadanie im numeru PESEL. W niektórych miastach już wcześniej nadawano im ten numer. Przed urzędami, ale też punktami fotograficznymi, tworzą się kolejki.

Uwaga! Katowice od 18 marca przeniosły swój punkt przyjmowania wniosków! Szczegóły: Katowice. PESEL-e dla obywateli Ukrainy są nadawane tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie w urzędzie przy Rynku

16 marca pisaliśmy:

Od środy 16 marca, zgodnie z zapisami specustawy, uchodźcy z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL. Urząd Miasta Katowice przygotował stanowiska w dwóch zlokalizowanych w centrum miasta punktach przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, w których mogą złożyć wniosek:

  • Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1
  • specjalnie przystosowanym do tego celu Punkcie przy ul. Pocztowej 5.

Punkty działają w standardowych godzinach pracy Urzędu. W razie konieczności godziny funkcjonowania punktów zostaną wydłużone. Dodatkowo Biuro Obsługi Mieszkańców będzie działało w sobotę i w niedzielę (19-20.03), w godzinach 9.00-13.00.

Ważne! PESEL dla Ukraińców nie oznacza obywatelstwa! I nie, nie będą mogli głosować w wyborach - wyjaśnia prawniczka

Kto i jak może dostać numer PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy.

We wniosku trzeba podać takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada.

Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Konieczne kolorowe zdjęcie!

Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Specustawa pozwala gminom finansować bezpłatne zdjęcia dla uchodźców. Katowice mają już jeden taki punkt foto.

- Obywatele Ukrainy mogą korzystać z punktu, który jest w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (wejście od strony ul. 3 Maja). Prowadzimy rozmowy także z innymi punktami foto, które chciałyby wspomóc obywateli Ukrainy - mówi Ewa Lipka, rzeczniczka Urzędu Miasta Katowice.

Przed punktem fotograficznym na rogu ul. 3 Maja i Rynku ustawiają się spore kolejki osób z Ukrainy, które chcą sobie zrobić zdjęcie do wniosku o wydanie numeru PESEL.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do jednego z wyżej wymienionych punktów. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Miasto apeluje: mieszkańcu Katowic – jeśli możesz, załatw sprawę przez internet

W związku z tą nadzwyczajną sytuacją w ciągu najbliższych kilku dni w Biurze Obsługi Mieszkańców mogą tworzyć się kolejki. Urzędnicy przypominają, że szereg czynności, takich jak chociażby: uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego - do 12 roku życia, wymeldowanie się z pobytu stałego bądź tymczasowego, zameldowanie się na pobyt stały, czasowy lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę czy powrotu z zagranicy można załatwić przez internet – bez wychodzenia z domu.

Numery PESEL nadawane już przed specustawą

Nie czekając na specustawę, niektóre miasta już zaczęły przyjmować od uchodźców wnioski o nadanie numeru PESEL. Zrobiły tak m.in. Katowice. Od 24 lutego, czyli od dnia kiedy na Ukrainie zaczęła się wojna, do 14 marca Urząd Miasta Katowice przyjął 675 wniosków o nadanie numeru PESEL. W całym roku 2021 takich wniosków zostało złożonych 2450. Podobnie postąpiły Tychy, które do 14 marca wydały około 1500 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

ZOBACZ TEŻ:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon