Uchodźcy z Ukrainy mogą już występować o nadanie numeru PESEL. Dwa punkty do obsługi w Katowicach

Zgodnie z zapisami specustawy o pomocy Ukraińcom, od 16 marca 2022 r. uchodźcy mogą występować do gmin o nadanie im numeru PESEL. W niektórych miastach już wcześniej nadawano im ten numer. Przed urzędami, ale też punktami fotograficznymi, tworzą się kolejki.

Uwaga! Katowice od 18 marca przeniosły swój punkt przyjmowania wniosków! Szczegóły: Katowice. PESEL-e dla obywateli Ukrainy są nadawane tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie w urzędzie przy Rynku

16 marca pisaliśmy:

Od środy 16 marca, zgodnie z zapisami specustawy, uchodźcy z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL. Urząd Miasta Katowice przygotował stanowiska w dwóch zlokalizowanych w centrum miasta punktach przeznaczonych dla obywateli Ukrainy, w których mogą złożyć wniosek:

  • Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1
  • specjalnie przystosowanym do tego celu Punkcie przy ul. Pocztowej 5.

Punkty działają w standardowych godzinach pracy Urzędu. W razie konieczności godziny funkcjonowania punktów zostaną wydłużone. Dodatkowo Biuro Obsługi Mieszkańców będzie działało w sobotę i w niedzielę (19-20.03), w godzinach 9.00-13.00.

Ważne! PESEL dla Ukraińców nie oznacza obywatelstwa! I nie, nie będą mogli głosować w wyborach - wyjaśnia prawniczka

Kto i jak może dostać numer PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy.

We wniosku trzeba podać takie dane jak:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada.

Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Konieczne kolorowe zdjęcie!

Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Specustawa pozwala gminom finansować bezpłatne zdjęcia dla uchodźców. Katowice mają już jeden taki punkt foto.

- Obywatele Ukrainy mogą korzystać z punktu, który jest w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 (wejście od strony ul. 3 Maja). Prowadzimy rozmowy także z innymi punktami foto, które chciałyby wspomóc obywateli Ukrainy - mówi Ewa Lipka, rzeczniczka Urzędu Miasta Katowice.

Przed punktem fotograficznym na rogu ul. 3 Maja i Rynku ustawiają się spore kolejki osób z Ukrainy, które chcą sobie zrobić zdjęcie do wniosku o wydanie numeru PESEL.

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do jednego z wyżej wymienionych punktów. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Miasto apeluje: mieszkańcu Katowic – jeśli możesz, załatw sprawę przez internet

W związku z tą nadzwyczajną sytuacją w ciągu najbliższych kilku dni w Biurze Obsługi Mieszkańców mogą tworzyć się kolejki. Urzędnicy przypominają, że szereg czynności, takich jak chociażby: uzyskanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego - do 12 roku życia, wymeldowanie się z pobytu stałego bądź tymczasowego, zameldowanie się na pobyt stały, czasowy lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące, zgłoszenie wyjazdu za granicę czy powrotu z zagranicy można załatwić przez internet – bez wychodzenia z domu.

Numery PESEL nadawane już przed specustawą

Nie czekając na specustawę, niektóre miasta już zaczęły przyjmować od uchodźców wnioski o nadanie numeru PESEL. Zrobiły tak m.in. Katowice. Od 24 lutego, czyli od dnia kiedy na Ukrainie zaczęła się wojna, do 14 marca Urząd Miasta Katowice przyjął 675 wniosków o nadanie numeru PESEL. W całym roku 2021 takich wniosków zostało złożonych 2450. Podobnie postąpiły Tychy, które do 14 marca wydały około 1500 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy.

ZOBACZ TEŻ:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Cwiczenia 4

Wybuch bomby w piwnicy - są ranni!

Marcin Banot i Leo Urban podczas wspinaczki

Śląski Spiderman znów zaatakował Paryż. I znów mu się udało!

Przegląd samochodu zmiany 2021

Przegląd techniczny samochodu. Będą zmiany

Dolina Trzech Stawów, Katowice

Dolina Trzech Stawów. Gdzie zjeść, imprezować

Zabawki

Zabawka Roku 2021. Najlepsze zabawki na Dzień Dziecka

Rynek w Katowicach

Pieszy ma pierwszeństwo, ale nie przed tramwajem!