Uchwała krajobrazowa w Katowicach. Największe restrykcje w ścisłym centrum i na Nikiszowcu

Urząd Miasta Katowice przygotował „założenia do uchwały krajobrazowej”, która ma rozprawić się z chaosem reklamowym w mieście. Najbardziej restrykcyjne zasady mają obowiązywać w ścisłym centrum oraz na Nikiszowcu. Przedsiębiorcy etc. będą mieli cztery lata na dostosowanie się do nowych przepisów.

Tymoteusz Staniek
Katowice-Nikiszowiec

Prace nad uchwałą krajobrazową dla Katowic ruszyły w 2015 roku. Powstał pierwszy projekt, powołano specjalną komisję oraz zespół roboczy, w ramach przetargu wyłoniono firmę, która zajęła się całą operacją, przeprowadzono konsultacje społeczne, aż wreszcie pod koniec 2017 roku pojawił się raport końcowy. Aż 89 proc. badanych stwierdziło, że w Katowicach reklam jest za dużo. 70 proc odpowiedziało, że zaburzają one wygląd obiektów zabytkowych, a 64. proc wskazało, że nie spełniają swojej funkcji.

Czekaliśmy cierpliwie latami, aż w końcu 14 kwietnia 2023 roku biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Katowicach pochwaliło się, że powstały „założenia do uchwały krajobrazowej”. Dokumenty trafiły do radnych z komisji rozwoju miasta, a dzięki temu my także mieliśmy okazję się z nimi szczegółowo zapoznać.

Katowice podzielone na strefy

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje podział Katowic na kilka stref, w których będą obowiązywały różne przepisy dotyczące „sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz ich standardów jakościowych”. To:

  • Podstrefa 0 – ścisłe centrum miasta,
  • Podstrefa A – Nikiszowiec,
  • Strefa I – centrum miasta oraz pozostałe osiedla robotnicze (Giszowiec, Murcki, KWK „Wieczorek”),
  • Strefa II – zwarte tkanki miejskie (Osiedla: Tysiąclecia, Witosa, Paderewskiego, Odrodzenia, Gwiazdy; Fragmenty dzielnic: Dąb, Bogucice, Podlesie, Kostuchna, Szopienice),
  • Strefa III – pozostałe obszary zurbanizowane,
  • Strefa IV – obszary przyrodniczo-krajobrazowe.
Uchwala krajobrazowa katowice

Może Cię zainteresować:

Powstały założenia do uchwały krajobrazowej dla Katowic. Celem: poprawa estetyki w przestrzeni miejskiej

Autor: Redakcja

14/04/2023

Największe restrykcje w ścisłym centrum i na Nikiszowcu

Najbardziej restrykcyjne zasady mają obowiązywać w:

  • Podstrefie O (ograniczonej ul.: Misjonarzy Oblatów, Dobrowolskiego, Dudy Gracza, Myśliwska, Tylna Mariacka, Dworcowa, Słowackiego, Geppert-Mayer, Grundmanna, Stęślickiego) oraz
  • Podstrefie A (ograniczonej ul.: Nałkowskiej, Alojzego Ficka, Giszowiecką, Szopienicką).

Zgodnie z uchwałą na Nikiszowcu, który powinien być szczególnie chroniony ze względu na status pomnika historii, nie będzie można umieszczać reklamowych: flag, gablot ekspozycyjnych, winderów, pylonów, totemów, przestrzennych liter, logo oraz logotypów, a także murali, siatek reklamowych, dużych materiałów wolnostojących, materiałów naklejanych, materiałów świetlnych, potykaczy. Zakaz obejmie także małe, średnie i duże tablice wzdłuż dróg.

Z kolei w ścisłym centrum przestrzenne litery, logo oraz logotypy będą możliwe na dachach tylko w formie neonów. Znikną stamtąd reklamowe flagi, windery, siatki, duże materiały wolnostojące, a materiały naklejane będą mogły zakrywać tylko 5 proc. powierzchni danej witryny. Zabronione będą także małe, średnie i duże tablice wzdłuż dróg.

STS Katowice

Może Cię zainteresować:

Bukmacher przykrywa gigantycznymi reklamami budynki w Katowicach. Uchwała krajobrazowa potrzebna na już

Autor: Patryk Osadnik

13/02/2023

Cztery lata na dostosowanie się do przepisów

Uchwała reklamowa ma w przyszłości ucywilizować kwestie dotyczące „sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury i ogrodzeń oraz ich standardów jakościowych” dla całego miasta. „Zakazuje się zasłaniania tablicami reklamowymi, urządzeniami reklamowymi i szyldami detali architektonicznych i sztukatorskich na elewacji, w szczególności takich jak: gzymsy, płyciny, ryzality, płaskorzeźby” - czytamy w projekcie. Ponadto szyldy i inne nośniki reklamowe będą musiały mieć odpowiednie wymiary oraz usytuowanie.

- W tym roku planowane jest przeprowadzenie procedury formalno-prawnej związanej ze sporządzaniem uchwały. To czas na zebranie obligatoryjnych opinii i uzgodnień wynikających z ustawy, m.in. od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Następnie dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu - zapowiada biuro prasowe Urzędu Miasta Katowice.

Na dostosowanie się do przepisów przedsiębiorcy etc. - zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami - dostaną cztery lata.

Pl. Marii i Lecha Kaczyńskich

Może Cię zainteresować:

Pl. Wilhelma Szewczyka zdekomunizowany. "Nie można nic zmieniać bez wiedzy mieszkańców"

Autor: Patryk Osadnik

19/04/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon