W Katowicach powstanie Rada ds. Równego Traktowania. Ma przeciwdziałać dyskryminacji na poziomie lokalnym

W Katowicach powstanie Katowicka Rada ds. Równego Traktowania - tak zadecydował prezydent Marcin Krupa. Będzie miała za zadanie wypracować koncepcje, pomysły i rozwiązania na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

UM Katowice
Katowice Urzad Miasta

W Katowicach powstanie Rada ds. Równego Traktowania. Na razie informacje o niej są wstępne. Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstanie ani kto będzie do niej powołany i na jakich zasadach - to ma być dopiero wypracowane.

- Miasto ma służyć wszystkim, dlatego realizując prawa wszystkich mieszkańców i mieszkanek oraz osób mieszkających w mieście utworzymy w Katowicach Radę ds. Równego Traktowania. Działający w Urzędzie Miasta zespół roboczy przygotuje regulamin funkcjonowania Rady i określi zakres zadań i organizację jej pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Rada ma opracować strategię równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji

Rada będzie miała za zadanie wypracować koncepcje, pomysły i rozwiązania na rzecz opracowania strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

- Prawa człowieka często przypisywane są „innym” - wykluczonym, prześladowanym, ofiarom. Tymczasem to wszystkie osoby są posiadaczami praw, w szczególności społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych, kulturalnych, dostępu do edukacji, prawa do czystego środowiska, powietrza i wody, prawa do bezpieczeństwa, dostępnej i przyjaznej przestrzeni – podkreśla Katarzyna Daab-Borkowska, pełnomocniczka prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania.

Zapewnianie równych szans wszystkim, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, religii i przekonań, rasy i pochodzenia etnicznego (kraju pochodzenia) lub statusu społeczno-ekonomicznego to niezmiernie ważne i odpowiedzialne wyzwanie. Zawarto je także w 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ, wśród których znaleźć można takie cele jak: osiągnięcie równości płci, zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu czy zapewnienie wszystkim wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie.

Czym zajmuje się pełnomocniczka prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania

Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, w Katowicach już wcześniej podjęto istotne działania. W styczniu 2023 roku została powołana pełnomocniczka prezydenta Miasta Katowice ds. Równego Traktowania. Zakres jej zadań określonych zarządzeniem wewnętrznym obejmuje:

  • promowanie zasad równego traktowania i zakazu dyskryminowania oraz równych szans w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym;
  • inicjowanie działań informacyjno-edukacyjnych oraz włączanie Miasta w projekty i kampanie dotyczące problematyki równego traktowania, podnoszące świadomość w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji;
  • współpraca z partnerami społecznymi odnośnie diagnozowania przejawów dyskryminacji w przestrzeni Miasta Katowice;
  • wspieranie współpracy miejskich jednostek i organizacji pozarządowych na rzecz równego traktowania i rozwijania świadomości dotyczącej poszanowania różnych grup społecznych i eliminowania naruszeń zasad równościowych.

Dodatkowo, pełnomocniczka zapewnia wsparcie prezydentowi Katowic w realizacji polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w mieście.

Nowy park handlowy katowice bochenskiego 07

Może Cię zainteresować:

Nowy park handlowy w Katowicach powstaje przy ul. Bocheńskiego. Będzie tu m.in. market sieci ALDI

Autor: Katarzyna Pachelska

07/03/2024

Plac zabaw katowice budzet obywatelski

Może Cię zainteresować:

Startuje 11. edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Nabór wniosków potrwa do 8 kwietnia 2024 r.

Autor: Redakcja

05/03/2024

Pierwsza velostrada katowice budowa

Może Cię zainteresować:

Wystartowała budowa pierwszej velostrady w Katowicach. „Rowerowa autostrada” połączy Brynów z Giszowcem

Autor: Redakcja

05/03/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon