W Katowicach zmieni się polityka parkowania. Mieszkańcy zabrali głos

Mieszkańcy Katowic chętnie wyrazili swój głos w badaniu ankietowym dot. zmian w polityce parkingowej miasta. Konsultacje społeczne mają określić zakres i obszar płatnego parkowania dla każdego z 42 zdefiniowanych sektorów ulic.

Parkowanie

Polityka parkingowa reguluje kwestie parkowania, po to aby zbalansować poziom natężenia ruchu i wykorzystania stref postoju. Z wcześniej przeprowadzonych przez miasto analiz zachowań transportowych wynika, że:

  • jakość funkcjonowania strefy centralnej miasta nie spełnia oczekiwań mieszkańców
  • występuje na tym obszarze zjawisko zatłoczenia komunikacyjnego
  • na badanym terenie jest za mało miejsc postojowych
  • wiele pojazdów parkuje w sposób niedozwolony
  • do centrum wjeżdża zbyt wielu kierowców, którzy pomimo możliwości korzystania z publicznego transportu zbiorowego, zajmują miejsca postojowe osobom zamieszkującym ten obszar

Jak rozładować ruch w mieście?

Już od kilku lat prowadzone są w Katowicach działania, które mają zmienić panujący stan rzeczy. Sukcesywnie wdrażane są kolejne etapy polityki transportowej miasta, tak aby zapobiegać powstawaniu korków i ograniczyć czas na poszukiwanie miejsca parkingowego do minimum. Od 2018 roku zostały oddane do użytku trzy centra przesiadkowe Park and Ride w Brynowie, na Ligocie i Zawodziu oraz nowy Międzynarodowy Dworzec Autobusowy.

Kolejnym naszym krokiem jest powiększenie strefy płatnego parkowania oraz zmiana stawek. Prace rozpoczęliśmy od wykonania szczegółowych analiz i badań ruchu oraz parkowania. Wszystkie nasze działania są realizacją wniosków opracowanych przez ekspertów. Nie ukrywam, że wzorujemy się tu na pozytywnych doświadczeniach innych, dużych polskich miast. Temat ten jest bardzo ważny dla jakości życia i przebywania w Śródmieściu dlatego nasze propozycje postanowiłem szeroko skonsultować z mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami. Jednocześnie dziękuję mieszkańcom za tak duży odzew w tej sprawie. Wyniki konsultacji będą dla nas ważnym czynnikiem, który będziemy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w sprawie powiększenia Strefy Płatnego Parkowania – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Ankieta dot. polityki parkowania

Elektroniczne ankiety wypełniło aż 1271 mieszkańców, 57 przedstawicieli z firm oraz 7 reprezentantów instytucji zlokalizowanych w Śródmieściu. W ankiecie można było wyznaczyć obszary, które powinny być objęte Strefą Płatnego Parkowania i te, w których pozostawienie samochodu powinno odbywać się bez żadnych opłat. Ponadto w ankiecie znalazły się pytania dotyczące stawek za parkowanie w wytyczonych strefach, sposobu naliczania opłat za krótkie parkowanie (poniżej 1 godziny) oraz godzin poboru opłat.

Propozycja Miasta Katowice w zakresie zarówno powiększenia obszaru płatnego parkowania, jak i zdefiniowania dwóch różnych stref znalazła uznanie zdecydowanej większości mieszkańców. Dla poszczególnych sektorów poziom poparcia respondentów wyniósł od 75% (sektor C4.3 obejmujący ulice Sowińskiego i Graniczną) do 97% (sektor B1.4 obejmujący Plac Wolności oraz sektor B2.3 obejmujący kwartał ulic 3 Maja/św. Jana/Dworcową/Matejki ) – przedstawia wyniki Maciej Stachura, sekretarz Miasta Katowice

Ile za godzinę parkowania?

Większość respondentów (63%) była za najniższymi stawkami opłat za parkowanie – 3,60 zł za pierwszą godzinę, 4 zł za drugą i 4,80 zł za trzecią w Strefie Płatnego Parkowania. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania największą popularnością cieszyły się stawki 5 zł, 6 zł i 7 zł za kolejne godziny. Z kolei preferowane godziny poboru opłat powinny kształtować się według większości od 7.00 do 16.00 (39% głosów).

Wyniki konsultacji będą analizowane przez powołany w 2020 r. międzywydziałowy zespół pracowników urzędu. Następnie Prezydent przedstawi projekt uchwały zasad funkcjonowania obszaru płatnego parkowania, który ostatecznie zostanie zweryfikowany przez Radę Miasta Katowice.

Przeczytaj także o tym, jak parkują kierowcy w Katowicach

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon