Arka Noego chce rozbudować szkołę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Procedury wciąż się przeciągają

Fundacja Arka Noego chce rozbudować szkołę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Teren stara się pozyskać od wielu lat. Wydawało się, że długie rozmowy dobiegły końca, ale procedury znów się przeciągają. - Sytuacja ta jest całkowicie niezrozumiała i kuriozalna - podkreśla Tymoteusz Grajner, współzałożyciel fundacji. Urząd Miasta Katowice odpowiada, a jedną sprawę udało się załatwić w trakcie zbierania materiałów do tego artykułu.

Arka Noego

Arka Noego to Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa, która w Katowicach działa od 2014 roku. Uczęszczają do niej dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Co warto podkreślić, to placówka bezpłatna. Prowadzi ją Fundacja Arka Noego, której prezeską i założycielką (wraz z mężem Tymoteuszem Grajnerem) jest Magdalena Skorupa-Grajner.

Fundacja od lat stara się o przejęcie działki od Urzędu Miasta Katowice, aby powiększyć szkołę. Wydawało się, że przeciągające się rozmowy dobiegły końca w połowie ubiegłego roku, kiedy informowaliśmy, że ustalono szczegóły dotyczące dalszego postępowania. Arka Noego zobowiązała się do dokonania podziału geodezyjnego terenu, a magistrat zobowiązał się do przekazania oświadczenia, które pozwoli jej uzyskać pozwolenie na budowę.

Niestety przedstawiciele fundacji kolejny raz mają poczucie, że sprawa ugrzęzła.

Arka Noego

Może Cię zainteresować:

Arka Noego będzie mogła się rozbudować? Szkoła potrzebuje więcej miejsca dla uczniów

Autor: Patryk Osadnik

06/08/2022

"Trzy wydziały naszego urzędu nie potrafią się porozumieć"

- Wydział Architektury i Budownictwa zakwestionował przygotowaną przez geodetę linię podziału, bo nie pokrywa się ona z mapą poglądową, jaką dysponuje wydział, a przecież geodeta wyznaczył linię na bazie wizji lokalnej i rzeczywistego przebiegu granicy. W efekcie Wydział Geodezji nie chce w ogóle wszcząć postępowania, bo nie ma pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa, a także wydać decyzji, gdyż twierdzi, że musi zawiesić na sześć miesięcy wydanie zgody w postępowaniu, którego… nie rozpoczął, bo wniosek nie został złożony. Argumentuje to faktem, że w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, gdzie jest usytuowana działka - mówi Tymoteusz Grajner, współzałożyciel Fundacji Arka Noego.

- Miasto Katowice powołuje się w tym przypadku na ustawę o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem w tej samej ustawie jest przepis, który mówi o tym, że niezależnie od prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gmina może przeprowadzić postępowanie z urzędu, jeżeli wniosek dotyczy jej działki. To logiczne, bo przecież gmina nie musi pytać samą siebie o zdanie w sprawie, gdzie ona podejmuje decyzję. A tak jest w tym przypadku. Poza tym trudno mówić o zawieszeniu decyzji w sytuacji, kiedy wniosek nawet nie został złożony, a tym samym nie można wskazać daty, od kiedy ma biec termin - dziwi się Tymoteusz Grajner.

Do absurdów tej sytuacji dodaje, że Wydział Architektury i Budownictwa nie chce wydać pozwolenia na budowę, ponieważ teren nie należy do fundacji. Tymczasem, zgodnie z ustaleniami sprzed pół roku, Arka Noego może stać się jego właścicielem dopiero po uzyskaniu tego pozwolenia.

- I jeszcze jeden przykład. Wydział Architektury i Budownictwa żąda przedstawienia zgody właściciela obiektu budowlanego - chodzi o trzy stare garaże na tym terenie, kolidujące z budową - na jego wyburzenie. Tym właścicielem jest… Miasto Katowice, a zgodę na wyburzenie musi wydać Wydział Gospodarki Mieniem - wskazuje Tymoteusz Grajner.

W jego ocenie, samorząd próbuje zniechęcić Fundację Arka Noego do zakupu gruntu. Przez to sprawa stoi w miejscu, a kolejne szanse na uzyskanie dofinansowania przepadają.

- Trzy wydziały naszego urzędu nie potrafią się porozumieć i za naszym pośrednictwem kontaktują się między sobą. Sytuacja ta jest całkowicie niezrozumiała i kuriozalna nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale i faktycznego - podkreśla Tymoteusz Grajner.

Autobus ZTM

Może Cię zainteresować:

Nie będzie darmowego transportu z powodu awarii ŚKUP. "Poziom realizacji kursów wynosi 99,7 proc."

Autor: Patryk Osadnik

10/02/2023

"Procedury muszą zostać przeprowadzone zgodnie z prawem"

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Urząd Miasta Katowice.

- Postępowanie o podział nieruchomości, zainicjowane przez Fundację Arka Noego, zostało przez Wydział Geodezji wszczęte 5 grudnia 2022 roku. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało przesłane również do pełnomocnika fundacji. Nie jest więc prawdą stwierdzenie, że wydział nie chce wszcząć postępowania. Warto także podkreślić, że przedkładane w postępowaniu dokumenty geodezyjne, czyli wstępne projekty podziału, były kilkakrotnie zmieniane z uwagi na ich niespójność z uzyskaną przez fundację decyzją o warunkach zabudowy - odpowiada Sandra Hajduk, rzeczniczka magistratu.

Ponadto w międzyczasie - po uzyskaniu informacji z Fundacji Arka Noego, a przed otrzymaniem odpowiedzi z Urzędu Miasta Katowice - stwierdzono zgodność koncepcji podziału z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Teraz konieczne będzie złożenie wniosku wraz z dokumentacją. Nie doszło więc do zawieszenia postępowania na sześć miesięcy.

- W kwestii garaży - stanowią one własność osób fizycznych, które dzierżawią grunt pod garażami od miasta. Fundacja była informowana o konieczności uzyskania zgody dzierżawców na wyburzenie garaży. Wspomnianych zgód do dnia dzisiejszego nie przedłożyła. W związku z tym Wydział Gospodarki Mieniem wystąpił do dzierżawców z prośbą o ich stanowisko odnośnie planowanych przez fundację prac rozbiórkowych. Dalsze procedowanie wniosku będzie możliwe po uzyskaniu wspomnianych stanowisk - zaznacza Sandra Hajduk.

Jak dodaje: - Szkoła prowadzona przez Fundację Arka Noego stanowi wzbogacenie oferty oświatowej w Katowicach. Doceniamy jej znaczenie, niemniej wszystkie procedury muszą zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice dostały od Metropolii 2,7 mln zł na opracowanie wniosku do konkursu o Europejską Stolicę Kultury 2029

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Budowa Kaufland Katowice 10

Może Cię zainteresować:

Budowa kolejnego marketu w Katowicach już się zaczęła. Powstaje w dzielnicy Piotrowice

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Wycięte drzewo Park Kościuszki 8

Może Cię zainteresować:

Olbrzymie drzewo w Parku Kościuszki poszło pod topór. - Dlaczego? Przecież było zdrowe! - lamentują ludzie. Zakład Zieleni Miejskiej wyjaśnia

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon