Arka Noego chce rozbudować szkołę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Procedury wciąż się przeciągają

Fundacja Arka Noego chce rozbudować szkołę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Teren stara się pozyskać od wielu lat. Wydawało się, że długie rozmowy dobiegły końca, ale procedury znów się przeciągają. - Sytuacja ta jest całkowicie niezrozumiała i kuriozalna - podkreśla Tymoteusz Grajner, współzałożyciel fundacji. Urząd Miasta Katowice odpowiada, a jedną sprawę udało się załatwić w trakcie zbierania materiałów do tego artykułu.

Arka Noego

Arka Noego to Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa, która w Katowicach działa od 2014 roku. Uczęszczają do niej dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Co warto podkreślić, to placówka bezpłatna. Prowadzi ją Fundacja Arka Noego, której prezeską i założycielką (wraz z mężem Tymoteuszem Grajnerem) jest Magdalena Skorupa-Grajner.

Fundacja od lat stara się o przejęcie działki od Urzędu Miasta Katowice, aby powiększyć szkołę. Wydawało się, że przeciągające się rozmowy dobiegły końca w połowie ubiegłego roku, kiedy informowaliśmy, że ustalono szczegóły dotyczące dalszego postępowania. Arka Noego zobowiązała się do dokonania podziału geodezyjnego terenu, a magistrat zobowiązał się do przekazania oświadczenia, które pozwoli jej uzyskać pozwolenie na budowę.

Niestety przedstawiciele fundacji kolejny raz mają poczucie, że sprawa ugrzęzła.

Arka Noego

Może Cię zainteresować:

Arka Noego będzie mogła się rozbudować? Szkoła potrzebuje więcej miejsca dla uczniów

Autor: Patryk Osadnik

06/08/2022

"Trzy wydziały naszego urzędu nie potrafią się porozumieć"

- Wydział Architektury i Budownictwa zakwestionował przygotowaną przez geodetę linię podziału, bo nie pokrywa się ona z mapą poglądową, jaką dysponuje wydział, a przecież geodeta wyznaczył linię na bazie wizji lokalnej i rzeczywistego przebiegu granicy. W efekcie Wydział Geodezji nie chce w ogóle wszcząć postępowania, bo nie ma pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa, a także wydać decyzji, gdyż twierdzi, że musi zawiesić na sześć miesięcy wydanie zgody w postępowaniu, którego… nie rozpoczął, bo wniosek nie został złożony. Argumentuje to faktem, że w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, gdzie jest usytuowana działka - mówi Tymoteusz Grajner, współzałożyciel Fundacji Arka Noego.

- Miasto Katowice powołuje się w tym przypadku na ustawę o gospodarce nieruchomościami. Tymczasem w tej samej ustawie jest przepis, który mówi o tym, że niezależnie od prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gmina może przeprowadzić postępowanie z urzędu, jeżeli wniosek dotyczy jej działki. To logiczne, bo przecież gmina nie musi pytać samą siebie o zdanie w sprawie, gdzie ona podejmuje decyzję. A tak jest w tym przypadku. Poza tym trudno mówić o zawieszeniu decyzji w sytuacji, kiedy wniosek nawet nie został złożony, a tym samym nie można wskazać daty, od kiedy ma biec termin - dziwi się Tymoteusz Grajner.

Do absurdów tej sytuacji dodaje, że Wydział Architektury i Budownictwa nie chce wydać pozwolenia na budowę, ponieważ teren nie należy do fundacji. Tymczasem, zgodnie z ustaleniami sprzed pół roku, Arka Noego może stać się jego właścicielem dopiero po uzyskaniu tego pozwolenia.

- I jeszcze jeden przykład. Wydział Architektury i Budownictwa żąda przedstawienia zgody właściciela obiektu budowlanego - chodzi o trzy stare garaże na tym terenie, kolidujące z budową - na jego wyburzenie. Tym właścicielem jest… Miasto Katowice, a zgodę na wyburzenie musi wydać Wydział Gospodarki Mieniem - wskazuje Tymoteusz Grajner.

W jego ocenie, samorząd próbuje zniechęcić Fundację Arka Noego do zakupu gruntu. Przez to sprawa stoi w miejscu, a kolejne szanse na uzyskanie dofinansowania przepadają.

- Trzy wydziały naszego urzędu nie potrafią się porozumieć i za naszym pośrednictwem kontaktują się między sobą. Sytuacja ta jest całkowicie niezrozumiała i kuriozalna nie tylko z punktu widzenia prawnego, ale i faktycznego - podkreśla Tymoteusz Grajner.

Autobus ZTM

Może Cię zainteresować:

Nie będzie darmowego transportu z powodu awarii ŚKUP. "Poziom realizacji kursów wynosi 99,7 proc."

Autor: Patryk Osadnik

10/02/2023

"Procedury muszą zostać przeprowadzone zgodnie z prawem"

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy Urząd Miasta Katowice.

- Postępowanie o podział nieruchomości, zainicjowane przez Fundację Arka Noego, zostało przez Wydział Geodezji wszczęte 5 grudnia 2022 roku. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało przesłane również do pełnomocnika fundacji. Nie jest więc prawdą stwierdzenie, że wydział nie chce wszcząć postępowania. Warto także podkreślić, że przedkładane w postępowaniu dokumenty geodezyjne, czyli wstępne projekty podziału, były kilkakrotnie zmieniane z uwagi na ich niespójność z uzyskaną przez fundację decyzją o warunkach zabudowy - odpowiada Sandra Hajduk, rzeczniczka magistratu.

Ponadto w międzyczasie - po uzyskaniu informacji z Fundacji Arka Noego, a przed otrzymaniem odpowiedzi z Urzędu Miasta Katowice - stwierdzono zgodność koncepcji podziału z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Teraz konieczne będzie złożenie wniosku wraz z dokumentacją. Nie doszło więc do zawieszenia postępowania na sześć miesięcy.

- W kwestii garaży - stanowią one własność osób fizycznych, które dzierżawią grunt pod garażami od miasta. Fundacja była informowana o konieczności uzyskania zgody dzierżawców na wyburzenie garaży. Wspomnianych zgód do dnia dzisiejszego nie przedłożyła. W związku z tym Wydział Gospodarki Mieniem wystąpił do dzierżawców z prośbą o ich stanowisko odnośnie planowanych przez fundację prac rozbiórkowych. Dalsze procedowanie wniosku będzie możliwe po uzyskaniu wspomnianych stanowisk - zaznacza Sandra Hajduk.

Jak dodaje: - Szkoła prowadzona przez Fundację Arka Noego stanowi wzbogacenie oferty oświatowej w Katowicach. Doceniamy jej znaczenie, niemniej wszystkie procedury muszą zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice dostały od Metropolii 2,7 mln zł na opracowanie wniosku do konkursu o Europejską Stolicę Kultury 2029

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Budowa Kaufland Katowice 10

Może Cię zainteresować:

Budowa kolejnego marketu w Katowicach już się zaczęła. Powstaje w dzielnicy Piotrowice

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Wycięte drzewo Park Kościuszki 8

Może Cię zainteresować:

Olbrzymie drzewo w Parku Kościuszki poszło pod topór. - Dlaczego? Przecież było zdrowe! - lamentują ludzie. Zakład Zieleni Miejskiej wyjaśnia

Autor: Katarzyna Pachelska

09/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Nowy rok szkolny

30 tysięcy uczniów rozpoczyna naukę w katowickich szkołach

Katowice Miastem Fachowców

Program Katowice Miastem Fachowców. Czwarta edycja

Arka Noego

Arka Noego będzie mogła się rozbudować?

Program Katowice Miastem Fachowców

Katowice Miastem Fachowców. Zaczęły się wizyty studyjne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Najlepsze uniwersytety w Polsce. Czy katowickie tam są?

Kontrola w Śląskim Kuratorium Oświaty

„Jedynka” dla Śląskiej Kurator Oświaty po kontroli

Marcin Wilk, prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju

Marcin Wilk o Europejskim Forum Przyszłości. Wideo