Budżet Obywatelski w Katowicach 2023. Już wiadomo, jakie projekty będą zrealizowane

Znane są już wyniki X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Mieszkańcy Katowic spośród 236 projektów zakwalifikowanych do głosowania, do realizacji wybrali 126.

UMK
Seniorzy katowice

Znamy wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim Katowic. Pierwsza osoba zagłosowała już 2 minuty po północy 11 września i był to głos na zadania z dzielnicy Załęże, natomiast ostatni głos został oddany na niecałą minutę przed zablokowaniem systemu i dotyczył os. Paderewskiego-Muchowca.

Dziękuję mieszkańcom naszego miasta za zaangażowanie w tworzenie katowickiego Budżetu Obywatelskiego. O sukcesie tej inicjatywy decyduje praca wielu osób - od wnioskodawców, popierających projekt na etapie ich zgłaszania, poprzez wszystkich głosujących, jak również realizatorów przedsięwzięcia, na użytkownikach oczywiście kończąc. W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 46,8 tys. mieszkańców, którzy wybrali do realizacji 126 zadań. Najmłodszy głosujący nie ukończył jeszcze roku, a najstarszy miał już skończone 100 lat. Świadczy to o tym, że budżet obywatelski to narzędzie służące każdemu – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic.

Murcki, Podlesie i osiedle Witosa najbardziej aktywne w głosowaniu

117 projektów zostanie zrealizowanych w 2024 roku, w poszczególnych częściach miasta. Natomiast 9 zadań (w tym jeden projekt ogólnomiejski), ze względu na swój złożony charakter, konieczność uzgodnień oraz uzyskania pozwoleń podczas weryfikacji merytorycznej otrzymało status projektu dwuletniego. W związku z tym zakończenie realizacji tych projektów nastąpi do końca 2025 r.

Najwięcej zadań zostało wybranych w dzielnicach:

  • Śródmieście (11),
  • Kostuchna (9)
  • Zawodzie (7)
  • Ligota-Panewniki (7).

Na os. Witosa oraz w Brynowie cz. wschodniej-os. Zgrzebnioka wartość wszystkich dopuszczonych do głosowania projektów nie przekroczyła puli środków przeznaczonych na dzielnicę - w związku z tym, wszystkie propozycje, po uzyskaniu wymaganego minimalnego progu poparcia, przeszły do realizacji.

Tegoroczna frekwencja wyniosła 17,73% (wynik o 3,26 pkt.% lepszy niż w 2022 r.) i jest to druga najwyższa frekwencja w historii BO Katowice. Mieszkańcy byli najaktywniejsi ostatniego dnia głosowania – 24 września zagłosowało 9 456 osób, a więc co piąty głosujący. Spośród wszystkich osób, które zagłosowały większość stanowiły kobiety – prawie 57%. Najaktywniejszą grupą wiekową byli 39-latkowie (1 232 osoby), z kolei osoby powyżej 55 roku życia stanowiły prawie 24% głosujących, a poniżej 18. roku życia nieco ponad 20%. Swoje głosy na projekty zgłoszone w X edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Katowice oddało 1 047 osób powyżej 80 roku życia.

Frekwencja w poszczególnych dzielnicach była zróżnicowana. Po raz trzeci w dziesięcioletniej historii katowickiego Budżetu Obywatelskiego wszystkie dzielnice odnotowały ponad 10% frekwencję, wcześniej taka sytuacja miała miejsce w VIII i IX edycji. W tym roku, największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek, uzyskując frekwencję na poziomie 27,22%. Kolejnymi dzielnicami wyróżniającymi się pod tym względem są Podlesie (22,5%) oraz os. Witosa (22,41%). Do wspomnianych, najaktywniejszych dzielnic, zgodnie z decyzją prezydenta, w przyszłym roku trafią tzw. nagrody za frekwencję, tj. 46 182 zł dla Murcek, 31 843 zł dla Podlesia oraz 15 580 zł dla os. Witosa. Murcki to dzielnica, która na 10 dotychczasowych edycji tylko dwa razy wypadła poza pierwszą trójkę dzielnicowej frekwencji głosowań. Warto podkreślić, że 7 spośród 22 dzielnic uzyskało frekwencję przekraczającą 20%.

Sześć ogólnomiejskich projektów na prawie 3 mln zł

Wartość wybranych przez mieszkańców zadań lokalnych to ponad 11,87 mln złotych. Spośród projektów lokalnych najwięcej środków zostanie przeznaczonych na:

  • rewitalizację parku Zadole (515 tys. zł),
  • objęcie siecią monitoringu miejskiego obwodnicy os. Odrodzenia (406 tys. zł),
  • budowę aktywnych przejść dla pieszych na os. Tysiąclecia (400 tys. zł).

Prawie całe dostępne pule środków zostały rozdysponowane w dzielnicach: Koszutka (pozostało 319 zł) oraz os. Witosa (pozostało 773 zł).

Najwięcej głosów na projekty lokalne otrzymały zadania:

  • Bezpieczna droga do domu - aktywne przejście dla pieszych - 3740 (os. Tysiąclecia)
  • Dom Kultury na Witosa. LOOK 7 (2024) – 3061 (os. Witosa)
  • Montaż oświetlenia w parku Trzy Stawy na alei łączącej ul. Pułaskiego z ul. Trzy Stawy – 2593 (os. Paderewskiego-Muchowiec).
- Zgodnie z Regulaminem BO, do realizacji przechodzi każde zadanie, które uzyskało największą liczbę głosów, czy to w głosowaniu na zadania ogólnomiejskie, czy w poszczególnych dzielnicach. Dalej, patrząc na listę zadań uszeregowaną zgodnie z liczbą zdobytych głosów, do realizacji przeznaczany jest kolejny projekt, którego wartość mieści się w pozostałej puli środków i tak aż do wyczerpania dostępnej puli. Stąd są przypadki, że do realizacji przechodzi np. projekt, który uzyskał mniej głosów, ale jego wartość mieściła się w dostępnym dla danej dzielnicy budżecie – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej.

W głosowaniu na zadania ogólnomiejskie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu do realizacji 6 projektów o łącznej wartości 2 999 130 zł. Głosowanie wygrał projekt „#BezpieczneDzielnice: Brynów-Stara Ligota, Witosa, Załęże i Tysiąclecie. Rozbudowa monitoringu miejskiego i doświetlenie przejść dla pieszych”, który uzyskał 18 998 głosów. Wartość tego zadania to 2 465 500 zł i obejmuje on montaż 18 kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych. Czwarte miejsce zajął projekt „Ratujemy życie - zakup dla szkół wysokiej klasy fantomów wykorzystywanych do szkoleń z zakresu ratowania życia oraz defibrylatorów AED” (9 383 głosów) o wartości 157 tys. zł, który zakłada montaż urządzeń ratujących życie w 10 placówkach edukacyjnych w południowych dzielnicach Katowic. 6 019 głosów pozwoliło zająć 7 miejsce projektowi „Donice na ulice – zazieleniamy Katowice” o wartości 250 tys. zł, który zakłada ustawienie donic z drzewami i kwiatami w miejscach, w których nie ma możliwości ich nasadzenia w ziemi.

Tradycyjnie wiele wybranych zadań dotyczy wydarzeń - w 2024 roku odbędą się m.in. jarmarki w Kostuchnie i Podlesiu oraz festyny (w Załężu, Bogucicach, Giszowcu i Murckach), a w Zarzeczu zorganizowana zostanie wymiana garażowa. Poprawi się także bezpieczeństwo w związku z realizacją projektów związanych z instalacją 26 punktów monitoringu miejskiego (oprócz zadania ogólnomiejskiego to również projekty lokalne dot.: Bogucic, Dąbrówki Małej oraz Piotrowic- Ochojca), montażem dodatkowego oświetlenia na przejściach dla pieszych (Dąb) oraz ustawieniem radarowego wyświetlacza prędkości i luster drogowych (os. Paderewskiego). Na seniorów będą czekały warsztaty, spotkania oraz zajęcia ruchowe, a dla dzieci organizowane będą zajęcia integracyjne. Natomiast na bulwarach Rawy zrewitalizowane zostaną trzy skwery (Zawodzie).

Informacja o wynikach głosowania dostępna jest w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej: bo.katowice.eu

Wieza spadochronowa katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice. Pół miliona zł na wieżę spadochronową. 3,5 mln zł na willę i wieżę wyciągową. Drugi rzut pieniędzy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Autor: Katarzyna Pachelska

27/09/2023

Mural wodecki katowice 03

Może Cię zainteresować:

4-gwiazdkowy hotel powstaje przy Mariackiej. Epickie balkony, mural z Wodeckim, piętra górnicze i hutnicze, steampunkowy pub

Autor: Katarzyna Pachelska

22/09/2023

Fabryka park katowice budowa 05

Może Cię zainteresować:

W Katowicach Piotrowicach powstaje park handlowy Fabryka Park. Już wiadomo, jakie sklepy tam będą

Autor: Katarzyna Pachelska

21/09/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon