Drogowcy szykują się do inwestycji przy S86. Mają zniknąć zalewiska pod wiaduktem przy IKEA

Jest szansa na likwidację zalewiska, które przy każdym większym deszczu powstaje przy centrum handlowym „Agata” i niedaleko IKEA pod wiaduktem na S86 w Katowicach. Drogowcy szykują się do przebudowy dwóch pobliskich przepompowni. Bliźniacza inwestycja ma zostać przeprowadzona przy S86 w Sosnowcu.

fot GDDDKIA
S86 w Katowicach

Kierowcy znają ten scenariusz od lat: najpierw ulewny deszcz i za chwilę wielkie rozlewisko na skrzyżowaniu pod wiaduktem na S86 w rejonie sklepu IKEA i „Agaty”. W efekcie kłopoty z przejazdem, zatory itd. Wygląda jednak na to, że w perspektywie roku te obrazki powinny odejść do historii. Wszystko dzięki dwóm inwestycjom, do realizacji których przymierza się katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Woda spływa z powierzchni równej 18 boiskom piłkarskim

Drogowcy poinformowali właśnie, że wybrali wykonawcę przebudowy przepompowni wód deszczowych przy S86 w Sosnowcu. Ma to zapewnić prawidłowe odwodnienie prawie 1,5 km odcinka trasy zaczynającego się około 200 m za przecięciem z ul. Grota Roweckiego a kończącego się za ul. Daimlera Gottlieba.

- Powierzchnia, z której odprowadzane są wody do tego układu odwodnienia, odpowiada powierzchni prawie 18 boisk piłkarskich. Skutkuje to koniecznością odprowadzenia ponad 1200 l wody w ciągu sekundy – informuje GDDKiA, którzy tłumaczą, że aby odprowadzić wodę z tak wielkiego obszaru, potrzeba by co najmniej dwóch rur o średnic 1 metra i to przy dużej prędkości przepływu.

Jak wskazują drogowcy, modernizacja systemu odwodnienia S86 w Sosnowcu jest konieczna z uwagi na niezadowalający stan techniczny obiektu przepompowni, w szczególności budynku sterowni i hali pomp, stacji transformatorowej, zbiornika retencyjnego, piaskownika, kanalizacji deszczowej i wylotu do Brynicy.

- Urządzenia obsługujące odwodnienie tego odcinka drogi pochodzą z lat 70 XX wieku i są już wyeksploatowane. Część podzespołów nie jest już produkowana i nie ma możliwości ich wymiany. Nie podlega więc wątpliwości konieczność modernizacji tego obiektu i dostosowania go do obowiązujących standardów technicznych np. w zdalny system sterowania – czytamy w informacji GDDKiA.

Inwestycja ma kosztować blisko 10,9 mln zł. Termin wykonania przebudowy określono na 12 miesięcy od podpisania umowy.

Pompownie nie nadają się do dalszej eksploatacji. Problem jest też z kanalizacją

Szybciej, bo w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy ma zostać zakończona przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy S86 w Katowicach przy pawilonie „Agata”, co ma usprawnić odbiór wód opadowych, monitorowanie działania systemu i wyeliminowanie zalewisk pod estakadą. W przypadku tego postępowania wykonawca również już został wybrany.

Jak podają drogowcy w tym przypadku układ odwodnienia tworzą zlewnie S86 wraz z terenami handlowymi przyległymi do pasa drogowego o pow. 2,41 ha i odpływie wód 289,6 litrów na sekundę oraz 100 m odcinka jezdni w kierunku Katowic o pow. 0,22 ha i odpływie wód 40,1 litra na sekundę.

- Z przeprowadzonej ekspertyzy technicznej systemu odwodnienia tego 600 m odcinka S86, zaczynającego się na wysokości zjazdu do ul. Szwedzkiej, a kończącego się na wysokości ul. Bohaterów Monte Casino w Katowicach, wynika, że pompownie wód deszczowych wraz z rurociągami tłocznymi i dolotowymi nie nadają się do dalszej eksploatacji ze względu na zbyt małą wydajność i zły stan techniczny oraz niedostateczną przepustowość kanalizacji miejskiej – informuje GDDKiA.

Zakres robót ma objąć rozbiórkę elementów istniejących przepompowni i istniejącej kanalizacji deszczowej, a następnie budowę nowej przepompowni wraz z zasilaniem, urządzeń oczyszczających wody opadowe, podziemnego zbiornika retencyjnego oraz odcinków kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych. Tam, gdzie to będzie możliwe, przewidziano naprawę istniejących kanałów i przebudowę wyznaczonej części kanalizacji deszczowej.

Wiadukt nad DK86 Katowice

Może Cię zainteresować:

Szykuje się budowa nowych wiaduktów nad DK86 w Katowicach, niedaleko IKEA

Autor: Michał Wroński

21/07/2023

DK 86 katowice

Może Cię zainteresować:

Katowiccy drogowcy zaczynają trzy remonty. Tłumaczą, że wakacje to najlepszy czas dla takich działań

Autor: Katarzyna Pachelska

30/07/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon