Katowice ogłosiły konkurs architektoniczny dla kolejnego etapu Hubu Gamingowo-Technologicznego na Nikiszowcu

Na terenie po Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek", w sąsiedztwie osiedla Nikiszowiec, ma powstać dzielnica nowych technologii. Miasto Katowice ogłosiło właśnie konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla II etapu budowy Hubu Gamingowo-Technologicznego.

Katowice ogłosiły konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji dla II etapu budowy Hubu Gamingowo-Technologicznego.

Konkurs na nowy obiekt z halami, salami treningowymi dla graczy, laboratoriami IT oraz magazynami

Inwestycja, zlokalizowana w sąsiedztwie zabytkowego Nikiszowca, jest realizowana etapami, a jej łączny koszt szacowany jest na ponad 600 mln zł. Na terenach byłej KWK „Wieczorek” powstanie specjalistyczna infrastruktura przeznaczona dla branż e-sportu i IT.

- Powstanie Hubu gamingowo-technologicznego na terenie po KWK „Wieczorek” to projekt, który wytycza kierunek rozwoju Katowic na kolejne lata. Mamy doświadczenia związane z rewitalizacją terenów pokopalnianych - Strefa Kultury powstała właśnie na terenie dawnej kopalni, a jej budowa wpłynęła na rozwój i wizerunek miasta. Wierzę, że powstanie Hubu gamingowo-technologicznego przyciągnie nowych inwestorów i wpłynie na stworzenie nowych miejsc pracy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Hub o wartości ponad 600 mln zł realizowany jest etapami. To potężna inwestycja wymagająca przygotowania m.in. dokumentacji technicznej i finansowej. Ogłoszony konkurs pomoże w wyborze wykonawcy koncepcji architektonicznej dla terenów, na których pojawią się m.in. hale produkcyjne dla branży e-sportowej. Hub ma skupiać przedsiębiorców związanych z branżą e-sportu i gier komputerowych oraz firmy technologiczne działające w Katowicach, a także przyciągać kolejne podmioty. Dużą rolę może tu odgrywać zarówno infrastruktura Hubu, jak i międzynarodowa rozpoznawalność, którą przynoszą organizowane w Katowicach wydarzenia takie jak Intel Extreme Masters – dodaje prezydent.

22 lutego 2023 r. został ogłoszony konkurs architektoniczny w ramach II etapu realizacji Hubu. Dotyczy on stworzenia koncepcji dla nowego obiektu, zlokalizowanego na południowy-wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Będzie on wyposażony w hale produkcyjne z dominującą funkcją studiów produkcyjnych dla e-sportu (przestrzeń powinna umożliwiać wykorzystanie obiektu jako studiów telewizyjnych, hal produkcyjnych, magazynów lub laboratoriów).

Ponadto znajdzie się w nim

 • część techniczna z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji ,
 • część do obsługi gości i widowni.

W obiekcie zlokalizowane zostaną także

 • sale treningowe dla graczy,
 • laboratoria IT,
 • magazyny.

Głównym pomieszczeniem ma być hala o powierzchni blisko 5 000 mkw., która będzie mogła być dzielona na mniejsze, dostosowane do potrzeb części. Takie jest zresztą założenie dla wszystkich przestrzeni wewnętrznych, które powinny umożliwiać swobodną aranżację.

Planowany obiekt ma być całkowicie podpiwniczony. Tam przewidziany jest parking – dla samochodów oraz rowerów. Na terenie Hubu powstaną ciągi piesze i pieszo-rowerowe połączone z istniejącą infrastrukturą w ciągu ulicy Szopienickiej. Ponadto zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej obejmuje zieleń, małą architekturę oraz iluminację budynków.

Spośród złożonych przez wykonawców prac skład sędziowski wybierze najlepsze, które otrzymają nagrody pieniężne, a autor zwycięskiej koncepcji otrzyma zlecenie na opracowanie projektu w ramach zamówienia z tzw. wolnej ręki. Wytyczne do konkursu zostały opublikowane na stronie https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/.

Harmonogram konkursu:

 • 17.03 - składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • 27.06. - termin złożenia prac konkursowych,
 • 9.08. - ogłoszenie wyników konkursu

Tysiące metrów kwadratowych nowoczesnej infrastruktury

Dobiegają końca prace projektowe dotyczącego pierwszego z sześciu przewidzianych etapów Hubu – adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie Szybu Pułaski.

O rozstrzygnięciu konkursu pisaliśmy: Katowicki Luwr w zabudowaniach dawnej kopalni Wieczorek. Tak będzie wyglądać Hub Gamingowo-Technologiczny

Wiosną 2023 r. będzie gotowy projekt budowlany, po którym powstanie projekt wykonawczy, a w pierwszej połowie 2024 rozpoczną się prace budowlane. Jednocześnie trwają działania związane z realizacją pozostałych etapów inwestycji.

- Na miejsce powstania Hubu wybrano unikatowy i zabytkowy zespół obiektów dawnej KWK „Wieczorek”, gdzie powstaną także nowe budynki. Zaadaptowaną przestrzeń wypełnią powierzchnie biurowe i coworkingowe, studia filmowe i e-sportowe, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT, a także sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne – mówi Wojciech Maroszek, zastępca dyrektora ds. Hubu w spółce Katowickie Inwestycje S.A., będącej inwestorem zastępczym.

Sprawdzą możliwość adaptacji budynków szybu Poniatowski

Trwa również postępowanie przetargowe, w którym Katowice poszukują wykonawcy inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów w rejonie szybu Poniatowski. To szósty etap realizacji Hubu, w którym zakres prac obejmuje pięć obiektów:

 • budynek maszyny wyciągowej,
 • budynek warsztatu i wentylatorów,
 • nadszybie z wieżą wyciągową oraz łącznikiem,
 • laboratorium,
 • łaźnię.

Wykonawca będzie musiał przeprowadzić inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjną, a także ekspertyzy stanu technicznego oraz ochrony przeciwpożarowej budynków. Realizacja tych prac pozwoli określić możliwości adaptacyjne tych obiektów, ich docelowe przeznaczenie oraz będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji projektowej pod kątem adaptacji obiektów pod nowe funkcje.

- Planowane uruchomienie Hubu to II połowa 2026 roku. Ten projekt to jednak nie tylko mury i obiekty, ale przede wszystkim ekosystem technologiczny skupiający wiele podmiotów z różnych branż, generujący nowe projekty, wydarzenia i rozwiązania. Dlatego już teraz wykorzystujemy ten potencjał tkwiący w Katowicach. Informujemy o Hubie i bierzemy udział w różnych akcjach, m.in. Game Music Fest, interdyscyplinarnym festiwalu poświęconym tematyce muzyki w grach video. Intensywnie współpracujemy też z uczelniami wyższymi. Choć już teraz oferują kierunki studiów powiązane z gamingiem, to chcemy, by nauka i sektor biznesu jeszcze lepiej zrozumiały wzajemne potrzeby i mogły osiągnąć najlepszą efektywność w swoich działaniach – wyjaśnia Wojciech Maroszek z Katowickich Inwestycji S.A.
Budowa stadion miejski Katowice 122

Może Cię zainteresować:

Praca wre na budowie nowego stadionu miejskiego w Katowicach. Trwa montaż trybun

Autor: Katarzyna Pachelska

21/02/2023

Osiedle TBS Katowice Giszowiec 7

Może Cię zainteresować:

Wyjątkowe osiedle TBS w Katowicach. Nie dość, że składa się z domków, to jeszcze mieszkania są do kupienia, a nie na wynajem

Autor: Katarzyna Pachelska

17/02/2023

Katowice 1993 rok 14

Może Cię zainteresować:

Katowice, rok 1993. 30 lat temu, a jakby inny świat. Zobaczcie niepublikowane zdjęcia ze szwajcarskiego archiwum

Autor: Katarzyna Pachelska

15/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon