Katowice przygotowują uchwałę w sprawie nocnej prohibicji w Koszutce

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w punktach sprzedaży detalicznej na terenie dzielnicy Koszutka oraz opinią Rady Dzielnicy, prezydent Katowic podjął decyzję w sprawie dalszego procedowania sprawy. Obecnie w Katowicach tzw. nocna prohibicja funkcjonuje na terenie 5 dzielnic.

Katowice przygotowują uchwałę w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w kolejnej dzielnicy Katowic - Koszutce.

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu Katowic w 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. W kwestii nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w Koszutce głosy mieszkańców rozłożyły się prawie po połowie. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele głosów było nieważnych, szczególną uwagę zwróciłem na głosy uczestników spotkania konsultacyjnego oraz stanowisko Rady Dzielnicy, dlatego zleciłem przygotowanie projektu stosownej uchwały wprowadzającej nocną prohibicję na terenie tej dzielnicy – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego tam, gdzie mieszkańcy jednoznacznie wskazywali, że chcą takiego rozwiązania zostało ono wprowadzone i obowiązuje. Natomiast, jak w przypadku Giszowca czy Zawodzia, których mieszkańcy zdecydowaną większością sprzeciwili się takiemu rozwiązaniu, ten głos również uszanowaliśmy. Na Koszutce, bliskie remisowi wyniki oraz nieważność aż 45% przesłanych ankiet sprawiły, że o dodatkowe stanowisko w tej sprawie poprosiłem Radę Dzielnicy – przypomina prezydent.

Ankieta i spotkanie w dzielnicy

Pod koniec stycznia 2023 r. prezydent Katowic uruchomił konsultacje społeczne w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Koszutki. Opinie mieszkańców były zbierane w lutym na dwa sposoby:

  1. w trakcie otwartego spotkania w dzielnicy, które odbyło się 16 lutego w Miejskim Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47,
  2. poprzez formularz konsultacyjny, który można było wypełnić online na stronie katowice.eu/konsultacje lub w formie papierowej i zostawić go w urnie zlokalizowanej w MDK Koszutka.

Na pytanie „Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Koszutki?” można było udzielić jednej z trzech odpowiedzi - opcje do wyboru: TAK\NIE\NIE MAM ZDANIA.

W ramach konsultacji wpłynęło 1181 ankiet, jednak 533 z nich musiały zostać uznane za nieważne.

To ponad 45% spośród wszystkich ankiet. Powodem ich unieważnienia były m.in. brak danych osobowych lub niepełne dane na formularzu, oddanie więcej głosów niż jeden przysługujący czy udział w głosowaniu mieszkańców spoza dzielnicy, a nawet miasta. W przypadku ankiet papierowych, część unieważniono z uwagi na nieczytelnie zapisane dane – wyjaśnia Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej katowickiego Urzędu Miasta.

Ostatecznie, poprawnie wypełnionych formularzy było 648.

Przeciw wprowadzeniu ograniczeń w zakresie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy nr 12 Koszutka opowiedziały się 334 osoby, natomiast 313 osób opowiedziało się za wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie, a tylko 1 osoba nie miała zdania w tym temacie. Podczas dyskusji w trakcie spotkania konsultacyjnego większość osób zabierających głos deklarowała się jako zwolennicy „nocnej prohibicji”, argumentując potrzebę jej wprowadzenia.

Wśród mieszkańców Koszutki, którzy wzięli udział w konsultacjach i poprawnie wypełnili formularz, stosunek głosów zwolenników i przeciwników ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach w Koszutce jest niemal równy i dzieli go 21 głosów na korzyść odstąpienia od wprowadzenia ograniczeń. Ponieważ ponad 45% spośród wszystkich ankiet okazało się nieważnych, prezydent Katowic, Marcin Krupa poprosił o dodatkowe stanowisko w konsultowanej sprawie Radę Dzielnicy nr 12 Koszutka. Rada podjęła stosowną uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie Koszutki.

Nocna prohibicja w Katowicach

Pierwsze ograniczenie dot. nocnej sprzedaży alkoholu zostało wprowadzone uchwałą Rady Miasta Katowice w lipcu 2018 roku w Śródmieściu. W kolejnych latach doszły dzielnice: Szopienice-Burowiec i Załęże - od lutego 2021 r. oraz Dąbrówka Mała i Bogucice - od lipca 2022 r. W tych dzielnicach nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

Statystyki pokazują, że przepisy dot. nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu odniosły zamierzony skutek. Liczba interwencji służb porządkowych związanych z nietrzeźwością i spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadła po wprowadzeniu tzw. nocnej prohibicji. W Śródmieściu, już po pierwszym roku obowiązywania ograniczeń w sprzedaży alkoholu spadła o 54% liczba udzielanych pouczeń oraz o 29% liczba doprowadzeń do izby wytrzeźwień przez policję. Podobne efekty odnotowała również straż miejska: w 2017 roku strażnicy interweniowali 2043 razy, a w 2022 roku 1256 razy, natomiast doprowadzeń do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania w 2017 r. było 742, a w 2022 r. - 514.

Celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować tego rodzaju asortyment. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.

Raport z konsultacji dostępny jest na stronie internetowej miasta Katowice: https://bit.ly/3ZMgTB9.

Straz miejska katowice 1jpg

Może Cię zainteresować:

Specjalne patrole straży miejskiej krążą po Katowicach. Wspomaga je operator inteligentnego monitoringu

Autor: Katarzyna Pachelska

04/04/2023

Parking automatyczny katowice 2

Może Cię zainteresować:

Budowa automatycznych parkingów na Tylnej Mariackiej zakończona. Zaparkujemy tam dopiero w wakacje

Autor: Katarzyna Pachelska

02/04/2023

Teznia park zadole katowice 1

Może Cię zainteresować:

Od 1 kwietnia 2023 znowu działa tężnia solankowa w parku na Zadolu. Koniec przerwy zimowej

Autor: Katarzyna Pachelska

01/04/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon