koszutka

Przedszkole koszutka 01

Katowice. Dobra zmiana przed przedszkolem nr 52 w Koszutce. Zmodernizowano chodniki i teren zielony

Za pół miliona złotych zmodernizowano strefę wejściową przed miejskim przedszkolem nr 52 w dzielnicy Koszutka. Zmodernizowano chodniki wraz z ogrodzeniem oraz odnowiono przylegający teren zielony.