Katowice zmieniają założenia polityki parkingowej. To efekt uwag zgłoszonych przez mieszkańców

Urząd Miasta Katowice dostosowuje zasady nowej polityki parkingowej do uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Rozszerzenie grona osób mogących korzystać z Parkingowej Karty Mieszkańca, zmiana stawki za Parkingową Kartę Przedsiębiorcy, a także wprowadzenie abonamentu półrocznego - to niektóre z wprowadzonych zmian, będących efektem konsultacji społecznych i uwag zgłaszanych przez katowiczan.

Dariusz Czapla
Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Nowa polityka parkingowa Urzędu Miasta Katowice powstała w wyniku przeprowadzonych badań i konsultacji z ekspertami z zakresu transportu oraz mieszkańcami. Polega na wprowadzeniu takich rozwiązań jak rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania i wyróżnienie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, zmiana wysokości opłat za parkowanie w Katowicach oraz preferencyjne abonamenty dla mieszkańców Katowic. Priorytetem jest uzyskanie jak najwyższego wskaźnika rotacji w obu obszarach Strefy Płatnego Parkowania, aby zapewnić wyższą dostępność miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic, przy utrzymaniu preferencji dla mieszkańców stref. Założenia nowej polityki parkingowej zostały przedstawione pod koniec maja. Następnie ruszył proces konsultacji.

- Prezentując założenia nowej polityki parkingowej miasta Katowice zaznaczałem, że prezydent Marcin Krupa jest otwarty na głosy katowiczan w tej sprawie. Konsultacje społeczne projektu uchwały zostały przeprowadzone za pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych oraz maili od mieszkańców. W trakcie trwania konsultacji wpłynęły do nas od mieszkańców, różnych podmiotów i instytucji uwagi oraz propozycje zmian. Po ich analizie prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o wprowadzeniu do projektu niektórych z zaproponowanych zmian. W związku z tym, że nowe zasady mają służyć przede wszystkim mieszkańcom wprowadzono uprawnienie do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca przez osoby zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach w granicach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania lub Strefy Płatnego Parkowania oraz rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, przy czym oba te czynniki muszą występować łącznie - mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

W ramach zmian wprowadzono bardziej czytelne oznaczenia. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania nazwana została „Strefą A” a Strefa Płatnego Parkowania „Strefą B”. Oprócz tego wśród wprowadzonych zmian znalazło się:

  • rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania Parkingowej Katy Mieszkańca (PKM). Uprawnione do otrzymania karty będą także osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy w Katowicach w granicach ŚSPP albo SPP oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach.
  • rozszerzenie uprawnień osób posiadających PKM wydaną dla Strefy A (Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania) o parkowanie na terenie Strefy B (Strefy Płatnego Parkowania),
  • wprowadzenie zapisów umożliwiających zakup abonamentów przed datą rozpoczęcia poboru opłat i kontroli ich uiszczania,
  • wprowadzenie możliwości zakupu: PKM na 6 miesięcy oraz „Abonamentu półrocznego”,
  • wprowadzenie możliwości zakupu abonamentów przez internet (za wyjątkiem zastrzeżonego stanowiska postojowego - koperty),
  • zmiana wysokości opłaty miesięcznej w przypadku „Parkingowej karta przedsiębiorcy”. Dotychczasowa propozycja zakładała, że trzeba będzie za nią zapłacić 900 zł, obecnie przyjęto, że będzie to stawka w wysokości 700 zł.
- Wprowadzone poprawki mają na celu uzyskanie lepszych efektów w zakresie podwyższenia wskaźnika rotacji w obszarze SPP, aby zapewnić wyższą dostępność miejsc parkingowych w Śródmieściu Katowic dla mieszkańców oraz zniechęcanie przedsiębiorców i pracowników do wielogodzinnego parkowania pod miejscem pracy poprzez kształtowanie opłat za zastrzeżone miejsca parkingowe oraz abonamenty. Wprowadzając poprawki kierowaliśmy się przede wszystkim interesem osób mieszkających i rozliczających się w Katowicach oraz przedsiębiorców, którzy w mieście prowadzą swoją działalność gospodarczą, tak by w przyszłości łatwiej było im znaleźć miejsce parkingowe 0 mówi Roman Buła, naczelnik wydziału dróg i budynków.
Katowice rower

Może Cię zainteresować:

Katowice na podium rankingu miast zrównoważonej mobilności. Mieszkańcy coraz częściej wybierają rower

Autor: Redakcja

22/06/2023

W tabeli opłat za postój pojazdu oraz opłat abonamentowych pojawiła się płatność półroczna - dotyczy to zarówno „Parkingowej Karty Mieszkańca, gdzie dla Strefy A to 100 zł a dla Strefy B - 50 zł, jak i abonamentów przeznaczonych dla mieszkańców spoza stref parkowania - tu wysokość opłaty półrocznej to odpowiednio 1500 i 1000 zł. Dzięki temu rzadziej trzeba będzie pamiętać o konieczności wniesienia opłaty. Przy opłacie do 30 minut wprowadzono zapis „opłata minimalna” oznaczający, że w odniesieniu do tego typu postoju nie będzie stosowane naliczanie minutowe.

Zmianie nie uległ też preferencyjny abonament dla katowiczan, którzy mieszkają poza strefami płatnego parkowania. Jego stawka wyniesie, tak jak w pierwotnej propozycji, 200 zł miesięcznie w Strefie B (Strefa Płatnego Parkowania) i 300 zł w Strefie A (Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania). W ramach konsultacji pojawiły się głosy dot. konieczności jego podniesienia (m.in. uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście), na co jednak nie zgodził się prezydent Marcin Krupa. Warto podkreślić, że wprowadzenie abonamentu dla mieszkańców spoza stref płatnego parkowania jest rozwiązaniem niezwykle rzadko praktykowanym w Polsce. Jego celem jest ochrona interesów mieszkańców spoza strefy płatnego parkowania. Bez wprowadzenia takiego rozwiązania, chcąc parkować pojazd w strefie 8 godzin dziennie, musiałaby zapłacić miesięcznie ponad 500 zł. Tak więc wprowadzone rozwiązanie jest preferencyjne nawet w stosunku do dzisiejszych stawek.

Nie zmieniają się stawki godzinowe zaprezentowane wcześniej. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o Strefę A (Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania) to opłaty będą kształtowały się następująco: postój do 30 minut - 3 zł, postów powyżej 30 minut do godziny - 6 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 7,20 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę postoju 8,40 zł a za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 6,00 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót stanowiących dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach 7.00 - 17.00. W Strefie B (Strefa Płatnego Parkowania) za postój do 30 minut zapłacimy 2 zł, za postów powyżej 30 minut do godziny - 4 zł, za drugą rozpoczętą godzinę postoju - 4,80 zł, za trzecią rozpoczętą godzinę postoju 5,60 zł a za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju - 4,00 zł. Opłaty będą pobierane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00.

Przedstawione wyżej zmiany zostały wprowadzone do projektu uchwały, który w lipcu zostanie poddany pod głosowanie Rady Miasta. Po przegłosowaniu trafi do nadzoru prawnego wojewody, którego zadaniem jest stwierdzenie zgodności z prawem zaproponowanych rozwiązań. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały nadzór prawny wojewody nie wniesie uwag, przepisy będą mogły wejść w życie. Zgodnie z harmonogramem stanie się to pod koniec 2023 roku.

Nowy salon BMW w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Salon BMW na terenie dawnej Kopalni „Kleofas”. Zabytkowy szyb ma być windą

Autor: Patryk Osadnik

21/06/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon