Marszałek chce być stroną w rozmowach o koncesji na budowę kopalni w Mysłowicach

- Uważamy, że w procesie koncesyjnym powinniśmy występować jako strona – stwierdził na antenie Radia Piekary marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski odnosząc się w ten sposób do wznowienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska postępowania koncesyjnego w sprawie budowy prywatnej kopalni w Mysłowicach. Chełstowski powiedział też, że nie widzi powodu, by spotykać się z przedstawicielami prywatnej spółki planującej tą inwestycję.

Fot. Śląski Urząd Marszałkowski
Marszałek Jakub Chełstowski

Za tydzień (24 lutego 2022 r.) odbędzie się sesja rady miejskiej w Mysłowicach. Jednym z jej punktów ma być głosowanie uchwały w sprawie „wyrażenia aprobaty” dla wznowienia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska postępowania koncesyjnego na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 3” w Mysłowicach.

Pieniądze z Unii korzystniejsze dla miasta niż wydobycie węgla

Radni uznają, że ten krok resortu stanowi odpowiedź na ich zeszłoroczny apel o stwierdzenie nieważności wcześniej wydanej dla spółki Brzezinka koncesji w tej sprawie.

- Z uwagi na szereg istniejących wątpliwości, związanych z procedurą udzielania koncesji (…) a także planowaną budową i funkcjonowaniem zakładu wydobywczego na złożu „Brzezinka 3” w Mysłowicach, Rada Miasta w Mysłowicach ma nadzieję, iż w trakcie prowadzonego postępowania zostanie uwzględniony interes prawny wszystkich stron postępowania, w tym przede wszystkim samorządu lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem interesu mieszkańców miasta Mysłowice zapewniającego prawo do współdecydowania o sprawach dotyczących Mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały. Wedle autorów tego dokumentu, biorąc pod uwagę możliwość skorzystania przez miasto z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji podjęte przez MKiŚ czynności będą dla Mysłowic znacznie bardziej korzystne, aniżeli "wydobycie na terenach zurbanizowanych węgla kamiennego” na podstawie kwestionowanej przez radnych koncesji.

Wybitnie negatywne stanowisko zarządu woj. śląskiego

Na udział w ponownym procesie koncesyjnym dotyczącym planów budowy prywatnej kopalni w Mysłowicach liczą również samorządowe władze regionu.

- Uważamy, że w tym procesie koncesyjnym powinniśmy występować jako strona – jasko stwierdził 17 lutego podczas Rozmowy Dnia na antenie Radia Piekary Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. Jak podkreślił Chełstowski, stanowisko zarządu regionu wobec planów tej inwestycji jest „wybitnie negatywne” z uwagi na przyjętą strategię rozwoju województwa.

Odnosząc się do pytań o mające płynąć ze strony Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej sugestie zachęcające do spotkania z przedstawicielami planującej budowę kopalni w Mysłowicach firmy Brzezinka marszałek stwierdził, że nie wie, o czym miałby w trakcie takiego spotkania rozmawiać i wykluczył w ogóle taką możliwość.

- Nie uważamy, aby to było zgodne z naszą polityką – stwierdził Chełstowski.

Czytaj też:

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon