Miasto zajmuje się rozjechanymi zieleńcami. Postawiono słupki, wysiano trawę

Wysiana trawa, zasadzone krzewy, a wszystko odgrodzone słupkami – tak teraz będą wyglądały zieleńce w naszym mieście. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął właśnie rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!”. Dzisiaj, 2 lipca zostały odnowione tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów.

Akcja „Zielone? Nie parkuję!” jest trzecim, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, elementem akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.

Do tego projektu „Zielone? Nie parkuję!” zgłoszono zaledwie 5 miejsc, a mówiliśmy o 22 miejscach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tutaj apeluję, żeby wziąć sobie jednak to do serca i lokalnie, skoro tak dużo mówimy o zieleni, no podjąć wyzwanie i wskazać miejsca, w których będziemy mogli jako miasto dokonać takiej mikro rewitalizacji – apeluje.

W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów – obecnie trwają prace porządkowe w tym rejonie. Następnie rozpoczną się prace odtworzeniowe – zostanie tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zostaną zasadzone krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostaną ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Następna strzelecka, Tysiąclecia.

W przypadku pozostałych terenów prace będą obejmować odtworzenie trawników i ewentualny montaż dodatkowych ograniczeń w celu zabezpieczenie zieleńców przed ponownym rozjechaniem. Po zakończeniu prac w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów, Zakład Zieleni Miejskiej zajmie się terenami przy ul. Strzeleckiej, a później ul. Tysiąclecia. Wszystkie zgłoszone zieleńce zostaną zrewitalizowane do jesieni.

Zieleńce przy ul. Tysiąclecia i ul. Wajdy znajdują się na terenie, który tylko częściowo należy do miasta – tutaj prace będą odbywać się po przeprowadzeniu dodatkowych analiz w celu ustalenia zakresu możliwych prac.

Akcja „Wyzwanie: parkowanie!”

„Zielone? Nie parkuję!” jest częścią akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Od początku akcji Straż Miejska przeprowadziła 4129 interwencji związanych z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”.

Od 10 maja akcja „Wyzwanie: parkowanie!” prowadzona jest na terenie całych Katowic. Cały czas można też zgłaszać i oznaczać „miszczów parkowania” na specjalnej mapie, która jest dostępna na stronie www.wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Od uruchomienia mapy (4 maja 2021) katowiczanie oznaczyli 1141 „miszczów parkowania”. Liczba zgłoszeń w konkretnych dzielnicach pokrywa się z liczbą interwencji Straży Miejskiej – najwięcej dotyczy Śródmieścia i Koszutki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dwa miesiące akcji "Wyzwanie: parkowanie". 3900 interwencji, ponad 1100 mandatów i 1047 zgłoszeń

Konsultacje dotyczące parkowania

Przypominamy, że do 4 lipca można wypełnić ankietę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Katowic. W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajduje się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Strefa płatnego parkowania się powiększy. Mieszkańcy mają ostatni głos w tej sprawie

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon