Miasto zajmuje się rozjechanymi zieleńcami. Postawiono słupki, wysiano trawę

Wysiana trawa, zasadzone krzewy, a wszystko odgrodzone słupkami – tak teraz będą wyglądały zieleńce w naszym mieście. Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach rozpoczął właśnie rewitalizację zieleńców w ramach akcji „Zielone? Nie parkuję!”. Dzisiaj, 2 lipca zostały odnowione tereny wzdłuż ulicy Misjonarzy Oblatów.

Akcja „Zielone? Nie parkuję!” jest trzecim, po edukacji i dyscyplinowaniu kierowców, elementem akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Łącznie do rewitalizacji wskazano 5 obszarów – ul. Wajdy, ul. Strzelecką, ul. Tysiąclecia, a także obszary pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino i Saint Etienne oraz skrzyżowanie ulic Grażyńskiego, Misjonarzy Oblatów, Stęślickiego i Iłłakowiczówny.

Do tego projektu „Zielone? Nie parkuję!” zgłoszono zaledwie 5 miejsc, a mówiliśmy o 22 miejscach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tutaj apeluję, żeby wziąć sobie jednak to do serca i lokalnie, skoro tak dużo mówimy o zieleni, no podjąć wyzwanie i wskazać miejsca, w których będziemy mogli jako miasto dokonać takiej mikro rewitalizacji – apeluje.

W pierwszej kolejności prace zostaną wykonane w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów – obecnie trwają prace porządkowe w tym rejonie. Następnie rozpoczną się prace odtworzeniowe – zostanie tam wysiana nowa trawa, a na obecnie istniejących przedeptach zostaną zasadzone krzewy. Dodatkowo w celu zabezpieczenie terenu przed dalszym niszczeniem, wszystkie pasy zieleni zostaną ogrodzone od drogi słupkami – dzięki temu zostanie tam ograniczone nielegalne parkowanie. Następna strzelecka, Tysiąclecia.

W przypadku pozostałych terenów prace będą obejmować odtworzenie trawników i ewentualny montaż dodatkowych ograniczeń w celu zabezpieczenie zieleńców przed ponownym rozjechaniem. Po zakończeniu prac w rejonie ul. Misjonarzy Oblatów, Zakład Zieleni Miejskiej zajmie się terenami przy ul. Strzeleckiej, a później ul. Tysiąclecia. Wszystkie zgłoszone zieleńce zostaną zrewitalizowane do jesieni.

Zieleńce przy ul. Tysiąclecia i ul. Wajdy znajdują się na terenie, który tylko częściowo należy do miasta – tutaj prace będą odbywać się po przeprowadzeniu dodatkowych analiz w celu ustalenia zakresu możliwych prac.

Akcja „Wyzwanie: parkowanie!”

„Zielone? Nie parkuję!” jest częścią akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Od początku akcji Straż Miejska przeprowadziła 4129 interwencji związanych z akcją „Wyzwanie: parkowanie!”.

Od 10 maja akcja „Wyzwanie: parkowanie!” prowadzona jest na terenie całych Katowic. Cały czas można też zgłaszać i oznaczać „miszczów parkowania” na specjalnej mapie, która jest dostępna na stronie www.wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Od uruchomienia mapy (4 maja 2021) katowiczanie oznaczyli 1141 „miszczów parkowania”. Liczba zgłoszeń w konkretnych dzielnicach pokrywa się z liczbą interwencji Straży Miejskiej – najwięcej dotyczy Śródmieścia i Koszutki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Dwa miesiące akcji "Wyzwanie: parkowanie". 3900 interwencji, ponad 1100 mandatów i 1047 zgłoszeń

Konsultacje dotyczące parkowania

Przypominamy, że do 4 lipca można wypełnić ankietę dotyczącą zmian w strefie płatnego parkowania w ścisłym centrum Katowic. W ankiecie, oprócz pytań zamkniętych, znajduje się mapa proponowanego Obszaru Płatnego Parkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ: Strefa płatnego parkowania się powiększy. Mieszkańcy mają ostatni głos w tej sprawie

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon

czytaj więcej:

Zielony budżet 2 fot ZZM copy

Katowice stają się zielonym miastem. Tu roślin nie brakuje

III miejsce w ubiegłorocznej edycji konkursu zajęła pani Katarzyna Kloska-Grajek z Dębu

Pochwal się swoim pięknym balkonem i zgarnij nagrodę!

Skwer w Katowicach

Zielony Budżet Katowice. Rekordowa liczba wniosków

Beata Urych

Prezydent Katowic powołał pełnomocnika ds. klimatu

Katowice ratują drzewa. Chce rozwiązać umowę ze spółką, która je niszczy

Zasypali rosnące drzewa gruzem. Sprawa idzie do prokuratury

Weź udział w konkursie „Najpiękniejszy katowicki balkon 2021 r.”

Rusza konkurs na najpiękniejszy balkon w Katowicach

Metropolia GZM chce zakupić 20 autobusów zasilanych wodorem

Metropolia GZM chce zakupić 20 autobusów zasilanych wodorem.