Milion złotych na pomysły mieszkańców Katowic. Wystartował nabór na inicjatywy lokalne

Wystartował nabór na inicjatywy lokalne zaproponowane przez mieszkańców Katowic. Na wnioski miasto czeka do 15 listopada. W sumie na realizację inicjatyw mieszkańców od 2013 roku Katowice przeznaczyły blisko 7,5 mln zł.

Milion złotych ma miasto Katowice na pomysły mieszkańców.

- Inicjatywa lokalna to sprawdzony instrument włączania się katowiczan w kształtowanie przestrzeni publicznej oraz wzmacniania sąsiedzkiego współdziałania. To narzędzie społecznej aktywizacji nie spełniałoby swojej roli bez pomysłów i zaangażowania katowiczan. To oni są kluczem do jego sukcesu, najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Mieszkańcy chętnie korzystają z inicjatywy lokalnej czy też budżetu obywatelskiego, bo widzą efekty swojego zaangażowania. Dzięki ich aktywności nieustannie podnosimy jakość życia w mieście – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Inicjatywa lokalna: mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji

Inicjatywa lokalna to forma współpracy miasta Katowice z mieszkańcami mająca na celu wspólne realizowanie zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Mieszkańcy zgłaszają pomysły, potrzeby i deklarują udział w ich realizacji, który może mieć formę pracy społecznej, wkładu rzeczowego i/lub finansowego. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku. Nabór wniosków w inicjatywie lokalnej na 2024 rok trwa od 1 października do 15 listopada. Wnioski można zgłaszać w formie papierowej oraz elektronicznej, przy czym należy pamiętać, że opinia Rady Dzielnicy, której dotyczy dana inicjatywa, jest jednym z kryteriów oceny. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, jest dostępnych na stronie: https://bit.ly/3dVoCtW. Informacje można również uzyskać, dzwoniąc w godzinach pracy urzędu pod numer telefonu 32 259 31 18 lub drogą mailową: inicjatywalokalna@katowice.eu.

Inicjatywy adresowane są do osób w różnym wieku, a wśród pomysłów jest mnóstwo zajęć kreatywnych dla mieszkańców – począwszy od warsztatów artystycznych, przez rękodzielnicze, na taneczno-ruchowych kończąc. To również wiele wydarzeń integrujących lokalne społeczności - spotkania międzypokoleniowe, inicjatywy ogrodnicze oraz sportowe. W inicjatywie lokalnej najważniejsza jest praca społeczna mieszkańców, która jest jej niezbędnym elementem, zarówno na etapie oceny, jak i na etapie realizacji.

– Z danych sprawozdawczych za 2022 rok wynika, że w ramach 116 zrealizowanych inicjatyw, mieszkańcy wnieśli rekordową dotychczas liczbę 35 577 godzin pracy społecznej, co pokazuje ogromne ich zaangażowanie w mniejsze i większe działania w przestrzeni naszego miasta – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Już zrealizowano w sumie 560 pomysłów

Na rok 2023 mieszkańcy zgłosili 198 pomysłów, z czego do realizacji trafiło 139 inicjatyw z kwotą dofinansowania w wysokości 1 miliona zł. Największą aktywnością wykazali się mieszkańcy:

  • Zawodzia zgłaszając 21 inicjatyw,
  • a następnie z: Szopienic i Burowca skąd wpłynęło ich 19,
  • Ligoty-Panewnik oraz Piotrowic-Ochojca - po 17,
  • Załęża – 16,
  • Giszowca – 15,
  • Koszutki – 14,
  • Bogucic - 12.
– Chcieliśmy utworzyć ogród sąsiedzki na osiedlu Kokociniec oraz w sąsiedztwie „Bezpiecznej Twierdzy” w Ligocie–Panewnikach, nie mieliśmy jednak na to pieniędzy. Aby móc zrealizować nasz pomysł, potrzebowaliśmy wsparcia ze strony Urzędu Miasta Katowice, dlatego złożyliśmy wniosek o inicjatywę lokalną. Przyznane na inicjatywę środki finansowe pozwoliły na realizację naszego projektu, którego celem nadrzędnym był rozwój i integracja lokalnej społeczności zgodnie z tytułem zadania: „Tworzymy nie tylko ogród, ale i społeczność” – mówi Dorota Żywica, wnioskodawczyni projektu zrealizowanego w ramach Inicjatywy Lokalnej.

W latach 2013-2022 mieszkańcy zrealizowali 560 swoich pomysłów na 661 inicjatyw zaopiniowanych pozytywnie. Wydano na nie blisko 6,4 mln zł.

Seniorzy katowice

Może Cię zainteresować:

Budżet Obywatelski w Katowicach 2023. Już wiadomo, jakie projekty będą zrealizowane

Autor: Katarzyna Pachelska

27/09/2023

Zielony Budżet miasta Katowice fot ZZM Katowice

Może Cię zainteresować:

Zielony Budżet Miasta Katowice. Rekordowe wyniki czwartej edycji. 3 mln zł na inwestycje

Autor: Redakcja

29/09/2023

Nie spij bo cie przeglosuja

Może Cię zainteresować:

"Bieg do urny wyborczej" odbędzie się w Katowicach tydzień przed wyborami parlamentarnymi

Autor: Katarzyna Pachelska

26/09/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon