Zielony Budżet Miasta Katowice. Rekordowe wyniki czwartej edycji. 3 mln zł na inwestycje

Po publikacji zadań wybranych do realizacji przez mieszkańców Katowic w Budżecie Obywatelskim, czas na wyniki IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. W 2024 r. zostanie zrealizowanych rekordowe 108 zadań za kwotę blisko 3 mln zł.

W Katowicach oprócz środków w ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście.

Rekordowy Zielony Budżet Katowic

Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

– Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201. Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu Zespół Oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Założenie jest proste – do Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania.

- Ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje powołany Zespół oceniający - mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. – Zespół oceniający wskazał 107 zadań do realizacji, jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”, na które zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Kwota na to zadanie pochodzi z niewykorzystanych środków na zadania lokalne – dodaje.

Zespół oceniający tworzą specjaliści z katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele środowisk naukowych: dr hab. Edyta Sierka, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, a stronę społeczną reprezentowała Natalia Szyszko – prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej.

Te dzielnice sporo zyskają z Zielonego Budżetu

W 8 dzielnicach zespół oceniający zarekomendował do realizacji wszystkie zadania, które przeszły pozytywną weryfikację merytoryczną, to:

 1. Brynów cz. wschodnia–os. Zgrzebnioka,
 2. os. Witosa,
 3. os. Tysiąclecia,
 4. Dąb,
 5. Janów – Nikiszowiec,
 6. Giszowiec,
 7. Piotrowice-Ochojec,
 8. Podlesie.

W tegorocznej edycji wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazło się dużo ciekawych projektów. Wśród zadań ogólnomiejskich wymienić można chociażby pomysł organizacji kąpieli leśnych dla katowickich seniorów w parkach znajdujących się na terenie miasta. Nowe łąki kwietne zostaną posiane na os. Paderewskiego, os. Witosa oraz w Kostuchnie, a w Zawodziu, w pobliżu X LO powstanie ogród lawendowy. Do realizacji przeznaczone zostało również zadanie „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki” zakładające dogęszczenie zieleni, nowe nasadzenia, dosadzenie drzew, pielęgnację drzewostanu historycznego oraz utworzenie zielonej zapory odgradzającej park od autostrady A4.

Rewitalizację przejdą także skwery:

 • przy ul. Koszalińskiej,
 • skwer Macharskiego w Dębie,
 • na wysokości ul. Krakowskiej 136 w Szopienicach-Burowcu.

Natomiast w Załęskiej Hałdzie, w pobliżu skrzyżowania ul. Przekopowej i Załęska Hałda powstanie „Zielony Zakątek” z mini łąką kwietną, ławką i stołem, co pozwoli na integrację mieszkańców dzielnicy. Z kolei w Nikiszowcu, w ramach zadania „Zielony rynek na Nikiszowcu” stworzona zostanie zielona strefa składająca się z drzewek, kwietników i ławek.

Podobnie jak w latach ubiegłych do realizacji przeznaczone zostaną zadania dot. montażu pojemników zbierających deszczówkę, która może być później wykorzystywana do podlewania pobliskich roślin, m.in. w Zawodziu i Wełnowcu-Józefowcu. Zamontowane zostaną budki lęgowe dla ptaków m.in. w parku Kościuszki oraz Kostuchnie, a w Ligocie-Panewnikach będą one dodatkowo wyposażone w kamery umożliwiające poznanie życia lęgowego ptaków. Realizowane również będą warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ale również z zakresu hortiterapii (w Murckach) i florystyczne (w Zarzeczu).

Listę zadań przeznaczonych do realizacji w ramach IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znaleźć można na stronie bo.katowice.eu w zakładce Aktualności.

Co to jest Zielony Budżet

Zielony Budżet to pula środków w wysokości 3 mln zł, wydzielona z budżetu miasta, która przeznaczona jest na pomysły mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W ramach konsultacji katowiczanie mają okazję podzielić się swoimi pomysłami na działania, które ujęte w formie prostego wniosku trafiają do urzędu, gdzie następnie podlegają weryfikacji pod kątem możliwości realizacji. W trzech dotychczas zakończonych edycjach Zielonego Budżetu miasta Katowice do realizacji wybranych zostało 239 zadań na kwotę przekraczającą 7,5 mln złotych.

Seniorzy katowice

Może Cię zainteresować:

Budżet Obywatelski w Katowicach 2023. Już wiadomo, jakie projekty będą zrealizowane

Autor: Katarzyna Pachelska

27/09/2023

Wieza spadochronowa katowice

Może Cię zainteresować:

Katowice. Pół miliona zł na wieżę spadochronową. 3,5 mln zł na willę i wieżę wyciągową. Drugi rzut pieniędzy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Autor: Katarzyna Pachelska

27/09/2023

Silesia Marathon

Może Cię zainteresować:

Silesia Marathon 2023 już w niedzielę 1 października. Zamknięcie ulic, zmiany w transporcie publicznym

Autor: Katarzyna Pachelska

26/09/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon