Modernizacja ulicy Wieżowej w dzielnicy Kostuchna. Ma usprawnić wjazd i wyjazd samochodów z Bażantowa

Katowice szykują się do nowej inwestycji drogowej. Tym razem będzie to modernizacja istniejącej już drogi, by służyła jako nowy wjazd i wyjazd z dużego osiedla.

Rozpoczynają się przygotowania do modernizacji ulicy Wieżowej w katowickiej dzielnicy Kostuchna. Kluczowym celem inwestycji ma być usprawnienie połączeń drogowych w dzielnicy pomiędzy jej północną częścią, czyli osiedlami w rejonie ul. Bażantów a głównym układem drogowym, m.in. ulicą Szarych Szeregów.

Modernizacja ulicy Wieżowej w Katowicach

Do tej pory ulica Wieżowa była małą, senną uliczką łączącą ul. Bażantów z Szarych Szeregów. Niewiele domów jest położonych przy tej ulicy, więc potencjał na rozbudowę jest. Teraz Wieżowa ma przejąć rolę łącznika dla ciągle rozrastającego się osiedla Bażantowo i okolicznych osiedli z DK 86 (przez Szarych Szeregów).

Wstępny plan modernizacji ulicy Wieżowej zakłada wybudowanie ronda przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Szarych Szeregów. Wzdłuż ulicy Wieżowej, na odcinku od ronda w stronę ulicy Bażantów, oprócz szerokiej na 6 metrów jezdni, ma powstać pas zieleni z miejscami postojowymi i zjazdami. Następnie pas zieleni się skończy, a dalej poprowadzona zostanie droga wraz z chodnikiem ze zjazdami.

W obecnej sytuacji prawnej proponowane rozwiązanie, w mojej ocenie jest niezbędne i optymalne pod wieloma względami – mówi Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. - Zaznaczam, że analizując potencjalne warianty takiego połączenia brano pod uwagę wszystkie możliwie aspekty. Modernizacja ul. Wieżowej jest takim rozwiązaniem, które daje szerokie możliwość modyfikacji, gdyż w większości przebiega po terenach miejskich. Pozwala zatem na zastosowanie wielu rozwiązań tzw. „towarzyszących”, takich jak modyfikacja trasy przebiegu, budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców, wykonanie nasadzeń zieleni – w tym montaż zielonych ekranów, możliwość instalowania elementów małej architektury itp. - dodaje Sobula.

– Przewiduje się, że zmodernizowana ulica na jej całym przebiegu będzie objęta ograniczeniem prędkości do 30 km/h i zakazem ruchu samochodów ciężarowych. Te będą jeździć ul. Armii Krajowej i ul. Szarych Szeregów, jak dotychczas – informuje wiceprezydent Katowic.

Jak informują urzędnicy, miasto zainicjowało serię bezpośrednich spotkań z mieszkańcami ul. Wieżowej, które zakończą się 30 marca. Informacja o modernizacji ul. Wieżowej przekazana została także Radzie Dzielnicy nr 21 Kostuchna.

Mieszkańcy chcą połączenia ul. Bażantów z Szarych Szeregów - twierdzi miasto

W 2015 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które wskazały, że mieszkańcy oczekują inwestycji drogowych w swoim miejscu zamieszkania i przychylają się do propozycji połączenia ulicy Bażantów z Szarych Szeregów. Rozwiązywanie problemów komunikacyjnych okolicy poprzez budowę nowej drogi przebiegającej poza terenem osiedla popierało 65,6% respondentów, z czego prawie 25% zdecydowanie popierało ten pomysł. Niemal 46% respondentów mieszkających na Osiedlu Bażantowo zdecydowanie popierało pomysł budowy nowej drogi, co wraz z osobami „raczej popierającymi” to działanie daje poparcie na poziomie 78,69%. W pozostałych rejonach odsetek ten to 83,08% (Kostuchna) i 60,16% (Osiedle Odrodzenia).

- Biorąc pod uwagę powyższe jak również intensywny rozwój inwestycyjny południa Katowic zdecydowano się na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia - kończą urzędnicy z katowickiego magistratu.

ZOBACZ TEŻ:

Mieszkanie Katowice moderna12

Może Cię zainteresować:

Prawie 1,3 mln zł kosztuje apartament z ogrodem zimowym w modernistycznej kamienicy w Katowicach. Zobaczcie zdjęcia!

Autor: Katarzyna Pachelska

22/03/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon