Półtora miliona złotych z rezerwy dla samorządów, które przyjmują uchodźców z Ukrainy

Sejmik Województwa Śląskiego solidaryzuje się z Ukrainą. Marszałek zapowiedział przekazanie półtora miliona złotych z rezerwy dla samorządów, które ponoszą koszty w związku z pomocą uchodźcom.

ARC
Sejmik Województwa Śląskiego

W poniedziałek, 28 lutego, Sejmik Województwa Śląskiego przyjął oświadczenie wyrażającą solidarność z Ukrainą. Radni, mimo różnych barw polityczny, byli w tej kwestii jednogłośni - wszyscy zagłosowali na tak. Jej treść brzmi następująco:

"Władze samorządowe oraz mieszkańcy województwa śląskiego wyrażają solidarność z narodem ukraińskim w związku z rosyjską militarną agresją na suwerenną, niepodległą i demokratyczną Ukrainę.

Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia stanowią fundament światowego ładu i międzynarodowego prawa. Mimo wielu wysiłków społeczności międzynarodowej Federacja Rosyjska naruszyła integralność terytorialną naszego wschodniego Sąsiada i dopuściła się niesprawiedliwej agresji na wolną Ukrainę. Gwałt dokonany na normach prawa międzynarodowego, wartościach chrześcijańskich, śmierć niewinnych ludzi musi spotkać się ze stanowczą odpowiedzią społeczności wolnych narodów i potępieniem. Ukraina jest w stanie wojny, a naród Ukraiński broni wartości najcenniejszych, które konstytuują europejski porządek. W tych trudnych chwilach wyrażamy pełną jedność z bratnim narodem i wspieramy Jego demokratycznie wybrane władze.

ZOBACZ TAKŻE:

Wyrażamy nadzieję, że Ukraina obroni swoją wolność, niezależność i prawo do samostanowienia. Jednocześnie wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, przywódców wolnych państw świata i Unii Europejskiej, by w poczuciu solidarności i odpowiedzialności stanęli po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym i suwerennym państwie i podjęły działania, które położą kres wojnie".

Półtora miliona złotych z rezerwy województwa dla samorządów

Tego samego dnia marszałek Jakub Chełstowski poinformował, że zarząd województwa śląskiego przekaże półtora miliona złotych z rezerwy samorządom, które ponoszą koszty związane z przyjęciem uchodźców z Ukrainy.

Ponadto prowadzone są prace nad przeprowadzeniem skoordynowanej zbiórki dla Ukraińców we współpracy z Caritasem, a w szpitalach i uzdrowiskach przygotowano miejsca dla potrzebujących.

- Na ten moment mamy zapewnionych 400 miejsc w różnych lokalizacjach w zależności od stanu zdrowia i potrzeby podjęcia leczenia lub rehabilitacji. 150 to miejsca szpitalne, a 250 to miejsca w uzdrowiskach. Pracujemy również z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej nad przygotowaniem dalszych możliwości wsparcia m.in. przy wykorzystaniu funduszy unijnych - mówi marszałek Jakub Chełstowski

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon