samochody

Strefa czystego transportu w Krakowie

Projekt ministerstwa może skomplikować wjazd do stref czystego transportu

Kierowca z Katowic nie wjedzie do strefy w Gliwicach, a gliwiczanin do strefy w Bytomiu. Każdy będzie mógł jeździć tylko w obrębie strefy w swoim mieście – takie mogą być skutki wejścia w życie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.