Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic stadionu AWF i Parku Kościuszki

Po trzech latach ustaleń, przepychanek między miastem, deweloperami i społecznikami, Rada Miasta Katowic uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic stadionu AWF, byłych kortów tenisowych i Parku Kościuszki.

Dzisiaj, 31 marca 2022 r., na posiedzeniu Rady Miasta Katowice, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru al. Górnośląskiej i Parku Kościuszki , wraz z terenem stadionu AWF, ogródków działkowych i byłych kortów tenisowych przy ul. Astrów. Radni głosowali "za" jednomyślnie.

O przyjęcie planu zaapelowała do radnych przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście, Agnieszka Wojdowska.

- Największe uznanie z mojej strony płynie do mieszkańców Katowic, którzy zaangażowali się w procedurę ustalania tego planu. Zdaliśmy ten egzamin obywatelskości. Dziękuję prezydentowi, że przychylił się do uwag mieszkańców, społeczników. Dziękuję Wydziałowi Planowania UM Katowice za ogrom pracy, poświęcony czas, za modelowe podejście do przeprowadzenia procedury planistycznej. Mam nadzieję, że wszystkie plany tak będą wyglądać, z tak dużym zaangażowaniem strony prezydenckiej, jak i samych mieszkańców - dodała Wojdowska.

Będzie osiedle na terenach kortów, ale niższe niż planował deweloper

Bój o te tereny, zwłaszcza obszar stadionu AWF oraz byłych kortów, toczył się aż trzy lata. Na tym drugim obszarze właściciel działki, spółka K89 powiązana z firmą deweloperską Opal Maksimum, chciał zbudować, wysokie nawet na 18 pięter, wieżowce mieszkaniowe. Wystąpił już do miasta o wydanie tzw. "wuzetki", czyli warunków zabudowy. Wraz z uchwaleniem planu zagospodarowania tego obszaru, jego plany spaliły na panewce. Będzie mógł zbudować osiedle, ale niższe niż zakładał, maksymalnie 5-piętrowe budynki, z jedną zaledwie dominantą, liczącą 8 pięter.

Stadion AWF i ogródki działkowe ocalone

Na terenie stadionu AWF wciąż będzie obowiązywać zabudowa służąca jedynie do sportu i rekreacji lub na cele zieleni parkowej. W uchwale usankcjonowano i utrwalono istnienie Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. T. Kościuszki, przeznaczonych uprzednio do likwidacji i realizacji na terenie zabudowy usługowej wraz z układem komunikacyjnym. Mało tego, ROD im. T. Kościuszki objęto strefą ochrony krajobrazowej, bo "w granicach utworzonego na początku XX wieku zespołu ogrodów znajduje się kilka oryginalnych altan objętych ochroną konserwatorską".

Dwóch inwestycji mieszkaniowych nie będzie

Ustalono też zasady zagospodarowania terenu po dawnej Cegielni przy ulicach Brynowskiej i Parkowej. Tu, na dziś niezagospodarowanej działce w sąsiedztwie marketu Kaufland, miało powstać osiedle mieszkaniowe.

Pisaliśmy o tym w maju 2021: Duże osiedle mieszkaniowe powstanie przy Parku Kościuszki. Nawet 12-piętrowe bloki. Zobaczcie zdjęcia

Jednak w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu pozostawiono zabudowę usługową. Zamiast osiedla, może więc powstać kolejny market.

Nie będzie też bloku na miejscu nieużywanego, zaniedbanego budynku COIG przy Mikołowskiej 100A, na obrzeżach Parku Kościuszki, przy autostradzie. Tam również pozostawiono możliwość zabudowy tylko usługowej.

Ochrona wartości architektonicznych

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że miastu przyświecały następujące cele :

  • ochrona istniejącego układu urbanistycznego południowej części Śródmieścia Katowic i kształtowanie jego rozwinięcia,
  • ochrona wartości architektury istniejących obiektów, w tym zabytków,
  • uwzględnienie potrzeby ponownego połączenia przestrzennego i funkcjonalnego terenów rozdartych zrealizowaną w wykopie autostradą A4; przed realizacją drogi obszar objęty planem stanowił styk średnio intensywnie zabudowanego Śródmieścia z terenami otwartymi służącymi mieszkańcom,
  • w południowej części obszaru opracowania uznanie dominującej roli Parku Kościuszki w krajobrazie miasta, mające w projekcie wpływ na zasady zagospodarowania terenów otaczających – gruntów budowlanych i pasów drogowych.

CZYTAJ TEŻ:

Dom wiatrak okolice Lubartowa10

Może Cię zainteresować:

Niezwykły dom jak z bajki w drewnianym wiatraku. Zaprojektowała go pracownia ze Śląska. Zobaczcie zdjęcia

Autor: Katarzyna Pachelska

30/03/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon