Wzdłuż ul. Korczaka w Katowicach Szopienicach zostanie poprowadzona nowa droga rowerowa

Jeszcze w 2023 roku ma rozpocząć się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Korczaka w katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec.

Katowice ogłosiły przetarg dotyczący tego odcinka, który stanowi drugi etap budowy połączenia ul. Konnej z ul. Techników i al. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5. Prace przy pierwszym etapie już trwają, a dzięki zakończeniu obu inwestycji rowerzyści zyskają łącznie 2 km nowej drogi.

- Infrastruktura rowerowa w Katowicach jest sukcesywnie rozwijana. W tym roku oddaliśmy do użytku rowerzystów wyjazd spod Ronda Ziętka w kierunku Koszutki oraz brakujący fragment drogi rowerowej na ul. Gospodarczej dzięki czemu rowerzyści zyskali komfortowe połączenie rowerowe między Osiedlem Paderewskiego i Dolina Trzech Stawów, a Nikiszowcem i dalej w kierunku Szopienic oraz Giszowcem. Wypełniamy brakujące fragmenty infrastruktury rowerowej. W Szopienicach-Burowcu oraz Dąbrówce Małej trwa budowa odcinka liczącego 1,3 km w rejonie ulicy Hallera, który poprzez inwestycję wzdłuż ul. Korczaka zostanie połączony z trasą rowerową nr 5, co usprawni przemieszczanie się w tej części Katowic - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Inwestycja da nowe połączenie rowerowe z miejskim Basenem Burowiec, a także będzie istotna w kontekście powstającej Doliny 5 Stawów – dodaje prezydent.

Łączna długość tras rowerowych w Katowicach to blisko 190 km, z czego ponad 44 km dróg powstało od 2015 roku, a wartość tych inwestycji przekroczyła 40 mln zł.

Nowe połączenie

Planowana droga dla rowerów będzie miała początek na wysokości szpitala psychiatrycznego i zostanie w większości poprowadzona wschodnią stroną jezdni. Na drugą stronę rowerzyści przedostaną się przejazdem sąsiadującym z nowym przejściem dla pieszych, czyli ok. 200 metrów za wieżą wodną. Stąd trasa poprowadzi dalej na północ, kończąc się 50 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Borki.

Droga dla rowerów będzie dwukierunkowa. Przy drodze zostanie zamontowane oświetlenie, a w ramach prac zostaną też przebudowane zjazdy do posesji oraz chodniki w rejonie przejść dla pieszych. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny na całej długości odcinka.

- Inwestycja nie obejmuje odcinka pomiędzy adresem Korczaka 37 a zjazdem do wieży wodnej. Infrastruktura dla rowerów w tym miejscu powstanie w ramach odrębnego zadania, do którego trwają przygotowania by rozpocząć roboty budowlane. Inwestycja związana jest z przygotowaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe w tym rejonie. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Budowa nowych układów drogowych dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w mieście Katowice”, którego łączna wartość to 148 mln zł – tłumaczy Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje S.A.

Wykonawcy zainteresowani realizacją tej inwestycji mogą składać swoje oferty w postępowaniu przetargowym do 28 lipca. Na realizację zadania będą mieli 6 miesięcy od momentu podpisania umowy, a prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Droga dla rowerów w rejonie ul. Hallera już się buduje

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Korczaka to drugi etap ważnej inwestycji dla mieszkańców Burowca, Dąbrówki Małej i Szopienic. To połączenie ul. Techników i al. Niepodległości z trasą rowerową nr 5. W rejonie ulicy Hallera trwają już roboty budowlane przy realizacji pierwszego etapu. Ten odcinek trasy będzie zaczynał się w rejonie skrzyżowania z ul. Wandy i zostanie poprowadzony wzdłuż ul. Hallera w stronę S86 aż do ul. Pogodnej, gdzie odbije w stronę torów kolejowych i równolegle do nich poprowadzi rowerzystów w kierunku al. Niepodległości. Mieszkańcy Dąbrówki Małej i Burowca zyskają przeznaczoną dla rowerzystów infrastrukturę o długości blisko 1 400 metrów, odseparowaną od ruchu pieszych i samochodów, co wpływa na komfort podróży, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Na krótkim fragmencie w rejonie skrzyżowania z ul. Kuśnierską, gdzie z uwagi na uwarunkowania infrastrukturalne, trasa będzie drogą również dla pieszych. Wartość tej inwestycji to 5,5 mln zł, a termin jej zakończenia to I kwartał 2024 r.

Jeszcze więcej tras rowerowych

Rejon Burowca oraz Dąbrówki Małej nie jest jedynym w Katowicach, gdzie powstają nowe odcinki infrastruktury dla rowerzystów. Obecnie prace budowlane prowadzone są również przy ulicy Francuskiej. Tam – pomiędzy ulicą Trzech Stawów oraz ulicą Lotnisko – powstaje ponad 700 metrów nowej drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą jak chodnik, dodatkowe oświetlenie, ławki parkowe, kosze na śmieci. Przy okazji zrealizowane zostaną też nasadzenia, a łączna wartość prac to ponad 2,5 mln zł.

W niedługim czasie rozpocznie się również budowa infrastruktury, wybranej do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. To droga rowerowa wzdłuż ul. Meteorologów na odcinku od ul. Zgrzebnioka do ul. Porfirowej. Umowę na realizację tego zadania podpisano z firmą ZRDiTZ Romus z Katowic, która wyceniła prace na nieco ponad 1 mln zł. Na wybudowanie infrastruktury wykonawca ma 45 dni od momentu przekazania placu budowy. Rozpoczęcie prac przygotowawczych i robót zaplanowano na 17 lipca. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, po stronie ogródków działkowych, łączącego ul. Zgrzebnioka z ul. Porfirową. Ciąg będzie wykonany z masy mineralno-bitumicznej koloru naturalnego. Długość planowanego połączenia to blisko 500 metrów.

Ponadto trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy drogi dla rowerów w Katowicach-Giszowcu. To połączenie istniejącej infrastruktury rowerowej zrealizowanej w ramach przebudowy węzła drogowego w Giszowcu ze strefą Tempo 30 na ul. Kolistej. Komisja Przetargowa dokonała już wyboru wykonawcy, obecnie trwa oczekiwanie na uprawomocnienie tej decyzji.

W trakcie projektowania są obecnie m.in. trzy drogi rowerowe: wzdłuż ul. Francuskiej od ul. Lotnisko do ul. Damrota, droga między ul. Barbary i ul. Kościuszki, a także połączenie wzdłuż ul. Morawa od ul. Sosnowieckiej do ul. Brynicy. Trwa także postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji dla kolejnych połączeń rowerowych, tym razem w dzielnicach Piotrowice-Ochojec, Ligota-Panewniki, Załęska-Hałda oraz Dąb.

Autobusy hybrydowe katowice 01

Może Cię zainteresować:

Po Katowicach będą jeździć 22 nowe autobusy hybrydowe. Znamy już numery linii, na których pojawią się nowe pojazdy

Autor: Katarzyna Pachelska

07/07/2023

Zbiornik na deszczówkę

Może Cię zainteresować:

Zbiorniki na deszczówkę w Katowicach. "Walka ze skutkami zmian klimatu jest naszym obowiązkiem"

Autor: Redakcja

05/07/2023

Łąka kwietna

Może Cię zainteresować:

Milion złotych na zazielenienie Katowic. Nowe kwietniki, drzewa i odbrukowanie części chodników

Autor: Redakcja

04/07/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon