43 mieszkania w kolejnej edycji programu "Mieszkanie za remont" w Katowicach. Jest już dostępna lista lokali

Zaczyna się 20. edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta Katowice na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu. W poprzednich 19. edycjach programu ponad pół tysiąca lokali znalazło swoich najemców.

W tej edycji programu "Mieszkanie za remont" dostępna jest lista 43 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. Program powstał z myślą o osobach, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 535 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była wielokrotnie wyższa, niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Program „Mieszkanie za remont” przyciąga także mieszkańców miast ościennych. Zdarzają się przypadki, gdy osoby spoza Katowic wynajmując mieszkanie za remont meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, co z kolei sprawia, że zwiększa się pula środków, które możemy przeznaczyć np. na budowę dróg, chodników czy nasadzenia zieleni – dodaje prezydent Katowic.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w 20. edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w:

 • Śródmieściu (m.in. ul. 3 Maja, al. Korfantego, ul. Mickiewicza, ul. Mariacka, ul. Mielęckiego),
 • Szopienicach-Burowcu (ul. Przelotowa, ul. Wiosny Ludów),
 • Koszutce (ul. Grażyńskiego),
 • Ligocie-Panewnikach (ul. Piotrowicka).
W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 43 mieszkania o powierzchni od 20 m2 do ponad 70 m2, o zróżnicowanym zakresie prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,51 zł do 7,47 zł w zależności od takich atrybutów jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 do 6353,76 , a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

- Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, która ma odzwierciedlenie w ramach rozpatrywania wniosków i wpływa finalnie na liczbę uzyskanych punktów - podkreśla naczelnik Betka.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 8.05.2023 r. do 19.05.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 22-31.05.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351.

LISTA LOKALI:

Wykaz lokali do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę

Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: http://bitly.pl/3zMOg

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² 8 pkt
 • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
 • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
 • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² 8 pkt
 • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
 • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
 • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt
 • powyżej 1 roku: 5 pkt
Zuzanna bijoch

Może Cię zainteresować:

Zuzanna Bijoch, modelka z Katowic, otrzymała tytuł najlepszego absolwenta amerykańskiego Columbia University

Autor: Katarzyna Pachelska

08/05/2023

Nowe Osiedle w Katowicach

Może Cię zainteresować:

W Katowicach wybudowane zostanie nowe osiedle. Powstanie tam ponad 200 mieszkań

Autor: Martyna Urban

03/05/2023

Nowe osiedle borki katowice koncepcja 8

Może Cię zainteresować:

Nowe osiedle w Katowicach na 20 hektarach ziemi. Powstała koncepcja zagospodarowania terenu w Borkach

Autor: Katarzyna Pachelska

27/04/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon