Budowa nowych wiaduktów nad S86 w Katowicach potrwa 22 miesiące. Wybrano wykonawcę inwestycji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wyborze wykonawcy dużej inwestycji drogowej nad S86, czyli drogą ekspresową łączącą Katowice z Sosnowcem. Dwa stare wiadukty w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino zostaną wyburzone, a w ich miejsce zostaną wybudowane nowe.

Primost Południe został wykonawcą budowy nowych wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad S86 w Katowicach. Wartość umowy to blisko 25 mln zł. Nowe obiekty, o długości blisko 85 m i szerokości ponad 14 m, zastąpią dotychczasowe, które zostały wybudowane w latach 80. XX wieku.

Najpierw wyburzą jeden stary wiadukt i zbudują nowy. Potem - powtórka przy drugim wiadukcie

Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robót.

Zadanie ma zostać wykonane dwuetapowo – po rozbiórce i wybudowaniu jednego z wiaduktów oraz dopuszczeniu go do ruchu, wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy drugiego wiaduktu. Jednak GDDKiA zastrzega od razu, że wykonawca będzie miał możliwość przedstawienia odmiennego sposobu realizacji inwestycji.

W ramach zadania zostanie wykonany również remont sąsiadującej z wiaduktami drogowymi kładki technologicznej, na której znajduje się rurociąg ciepłowniczy. Zadanie zakończy wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Całość prac powinna zostać zakończona do 22 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli na przełomie 2025/2026 roku.

Najgorsze utrudnienia będą w wakacje

Wykonawca zobowiązał się tak prowadzić prace, aby czas trwania utrudnień był możliwie najkrótszy. W związku z tym utrudnienia skutkujące koniecznością poprowadzenia ruchu między jezdniami drogi S86 poprzez przejazd technologiczny będą mogły trwać maksymalnie przez 60 dni oraz w okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia.

Ostateczny kształt Programu Inwestycji został uzgodniony 27 grudnia 2023 r. przez Ministra Infrastruktury. Inwestycja będzie zrealizowana w formule Buduj.

Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Policja kontrola

Może Cię zainteresować:

Katowice. Taksówkarz chciał przekupić policjantów. Oferował im 190 zł w zamian za brak punktów karnych

Autor: Katarzyna Pachelska

14/02/2024

Park handlowy Fabryka Park w Katowicach Fot TDJ Estate 5

Może Cię zainteresować:

Nowe sklepy w parku handlowym Fabryka Park, w tym pierwszy w Katowicach Woolworth

Autor: Katarzyna Pachelska

12/02/2024

Wezel giszowiec 03

Może Cię zainteresować:

W Katowicach bezpieczniej na drogach. W ciągu dekady liczba wypadków spadła o 55%. Jakie działania podejmuje miasto?

Autor: Szymon Karpe

08/02/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon