Budżet Katowic w pigułce. Tu w przystępny sposób wyjaśniono, z jakich źródeł miasto pozyska dochody i na jakie cele te środki przeznaczy.

Większością bez głosów sprzeciwu Rada Miasta Katowice przyjęła 14 grudnia 2023 r. budżet miasta na 2024 rok. Z myślą o mieszkańcach, którzy chcą się zapoznać z syntezą tego dokumentu powstała kolejna edycja opracowania zatytułowanego „Budżet w pigułce”.

„Budżet w pigułce” to uproszczona informacja o finansach, przygotowana przez służby finansowe miasta w przystępnej formie grafik, dostępna na stronie katowice.eu. Za pomocą czytelnych wykresów 3D dowiemy się z jakich źródeł miasto pozyska dochody, a także na jakie cele te środki przeznaczy.

Budżet można zobaczyć: Budzet_w_pigulce_2024

- Rok 2024 będzie rokiem kontynuacji dużych projektów inwestycyjnych, wejdziemy także w widoczny etap prac w obszarze Dzielnicy Nowych Technologii, co bardzo wyraźnie widoczne jest w dokumentach finansowych. Na przykładzie udostępnionych w tym roku inwestycji takich jak tężnia solankowa na os. Tysiąclecia czy kompleksu rekreacyjnego przy Stargańcu, widzimy jak ważne są one dla jakości życia naszych mieszkańców. Biorąc pod uwagę obecne realia, staramy się to uwzględnić w dokumentach budżetowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że dla Katowic ważny jest zrównoważony rozwój. - Lektura „Budżetu w pigułce” pozwala znaleźć wiele istotnych informacji. Dowiemy się z niego przykładowo, że na oświatę i opiekę edukacyjną wydamy w przyszłym roku ponad 1 mld 073 mln zł, z czego subwencja oświatowa zabezpieczy tylko 586 mln zł. Wsparcie mieszkańców poprzez pomoc społeczną, wpłatę świadczeń i pomoc dla rodzin (w tym zapewnienie opieki w żłobkach), pomoc dla osób z niepełnosprawnościami to kolejnych 335 mln zł. Na działania związane z gospodarką komunalną i środowiskiem przewidziano prawie 193 mln zł – są to zadania z obszaru gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, oświetlenia ulic, utrzymania zieleni miejskiej czy też działania schroniska dla zwierząt. Znaczącą pozycją w budżecie operacyjnym są koszty dofinansowania komunikacji miejskiej, tj. 233 mln zł, dotacje na zadania bieżące - 350 mln zł, wpłata do budżetu państwa tzw. janosikowego - 63 mln zł – wylicza prezydent.

W przyszłym roku wydatki z budżetu miasta wyniosą ponad 3 mld 339 mln zł, a łączne dochody – ponad 3 mld 005 mln zł. Rok 2024 będzie trudnym rokiem – widać to w dokumentach finansowych. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem miasta – na utrzymanie placówek oświatowych, wypłatę świadczeń, utrzymanie przestrzeni publicznych i inne zadania bieżące – są wyższe od planowanych bieżących wpływów do budżetu. Oznacza to, że część wydatków nie znajduje pokrycia w dochodach i tym samym trzeba szukać oszczędności.

- W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości prawie 10 mln zł, z uwagi na zwiększenie dochodów bieżących o 10,1% przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków 9,2%. Jest to istotne biorąc pod uwagę zamiary dalszego pozyskiwania środków zwrotnych i tym samym utrzymywania wiarygodności kredytowej Miasta - mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice i dodaje, że wynik budżetu ogółem to planowany deficyt na poziomie 333 mln zł, stanowić będzie 10% wydatków ogółem budżetu.

Publikacja „Budżet w pigułce” pokazuje, także wpływ katowiczan na to, jak wydawane są pieniądze w mieście – m.in. poprzez zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu. Znajdziemy tu również takie informacje jak to, w jaki sposób kształtują się wydatki na poszczególne sektory funkcjonowania miasta, ale i na dzielnice.

W projekcie budżetu na 2024 rok na wydatki majątkowe zaplanowano łącznie 644 mln zł co stanowić będzie 19% wydatków miasta. Dzięki tym środkom planowana jest kontynuacja działań zmierzających do realizacji Hubu gamingowo-technologicznego, pozyskiwanie inwestorów, podnoszenie jakości kształcenia i rozwój Katowic jako ośrodka akademickiego. Kontynuowana będzie realizacja zielonych inwestycji – budowa i modernizacja parków, intensyfikacja działań w obszarze efektywności energetycznej – kolejne termomodernizacje. Realizowane będą działania mające na celu rozwój infrastruktury komunikacyjnej – nowe drogi rowerowe, nowe układy drogowe dla skomunikowania terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. Dalej wspierane będą inwestycje w obszarze edukacji, kultury i sportu, w tym kontynuacja budowy domu kultury na osiedlu Witosa, dalsze prace przy tworzeniu Katowickiego Centrum Edukacji Muzycznej - Dom Kilara, budowa stadionu miejskiego, oraz budowa boisk przyszkolnych. Ponadto działania z obszarów prospołecznych, a wśród nich rozwój Katowickiej Karty Mieszkańca, dzięki której mieszkańcy na preferencyjnych warunkach mogą korzystać z oferty miejskich jednostek, np. basenów.

Oprócz tych inwestycji o charakterze ogólnomiejskim realizowane będą również mniejsze, ale równie ważne dla miasta liczne inwestycje dzielnicowe.

W Zawodziu modernizację przejdzie m.in. obiekt Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Marcinkowskiego 13 (1,2 mln zł). Realizowana będzie również budowa boiska do padla na OS Słowian (431 tys. zł).

Na osiedlu Tysiąclecia, dzięki głosom mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego rozbudowany zostanie monitoring miejski oraz doświetlone zostaną wybrane przejścia dla pieszych.

Na zagospodarowanie i rewitalizację wybranych terenów zieleni zarządzanych przez KZGM w Katowicach w Koszutce miasto przeznaczy 440 tys. zł. Dodatkowo 300 tys. wydatkowane będzie na działania związane z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47.

W Dąbrówce Małej realizowana będzie budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem (ponad 1,9 mln zł).

W Śródmieściu przede wszystkim prowadzone będą modernizacje oraz przygotowanie do modernizacji budynków mieszkalnych i komunalnych przy ulicach:

 • Opolskiej 13, 13a,
 • Gliwickiej 4,
 • Plebiscytowej 23,
 • Skłodowskiej 42,
 • placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej 1,
 • Warszawskiej 6/Teatralnej 9,
 • Słowackiego 33/3-go Maja 27,
 • Plebiscytowej 37,
 • Kochanowskiego 14, 14a,
 • Chopina 9, 14,
 • Wojewódzkiej 18 i 16 a (oficyna).

Łączna wartość tych zadań to ponad 13,6 mln zł.

Kompleksową modernizację energetyczną będą przechodziły budynki w Szopienicach-Burowcu: przy

 • ul. Obrońców Westerplatte 13, 13a,
 • ul. Obrońców Westerplatte 15, 15a, 15b,
 • placu Powstańców 8,
 • ul. 11 Listopada 6,
 • ul. 11 Listopada 8.

Łączna wartość tych działań to prawie 5,5 mln zł.

Natomiast w Kostuchnie finalizowana będzie inwestycja związana z modernizacją obiektu sportowego przy ul. Boya-Żeleńskiego, której wartość to ponad 4,6 mln zł.

Americans car mania katowice 21

Może Cię zainteresować:

American Cars Mania, wielka impreza motoryzacyjna, znowu odbędzie się w Katowicach, od 21 do 23 czerwca 2024 r.

Autor: Katarzyna Pachelska

18/12/2023

Sprzatanie terenow zielonych w Katowicach

Może Cię zainteresować:

Rady Dzielnic podpowiedzą, gdzie zamontować fotopułapki w Katowicach

Autor: Redakcja

17/12/2023

Velostrada katowice projekt

Może Cię zainteresować:

10 firm chce zbudować pierwszą w Katowicach velostradę między Giszowcem a Brynowem

Autor: Katarzyna Pachelska

14/12/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon