Katowice stawiają na młodzież. Miasto przeznaczy ponad 13 mln zł na projekty rozwijające kompetencje

Ponad 13 mln zł pozyskały Katowice na realizację projektów pozwalających zdobyć nowe umiejętności, kompetencje lub kwalifikacje, które w przyszłości będą przydatne na rynku pracy. Projekty realizowane będą przez placówki edukacyjne.

Katowice stawiają na młodzież. Przeznaczą 13 mln zł na projekty rozwijające kompetencje

- Środki zostaną spożytkowane na stworzenie nowych pracowni, organizację stażów uczniowskich i doposażenie szkół w symulatory czy drukarki 3D. Projekty pozwolą na podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym umiejętności praktycznych uczniów oraz nauczycieli, a także stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zaadaptowanych na ten cel i odpowiednio doposażonych pracowniach dydaktycznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Mamy także miejski program Katowice Miastem Fachowców, dzięki któremu oferta edukacyjna katowickich szkół coraz lepiej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony uczniów i środowiska biznesu. Projekt pozwala poznać pracę w konkretnym zawodzie, a co za tym idzie zaplanować rozwój zawodowy już na etapie edukacji. W ten sposób chcemy odpowiadać na potrzeby rynku, na którym są dzisiaj bardzo potrzebni fachowcy, a młodym ludziom pokazać, że taka praca może być atrakcyjna i satysfakcjonująca. Kolejne działania stanowią uzupełnienie tego programu – dodaje prezydent.

Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start o wartości blisko 4,4 mln zł

W ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach wsparcie w zakresie podniesienia kwalifikacji zyska 60 uczniów i uczennic Technikum nr 7 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 oraz 12 nauczycieli i nauczycielek praktycznej nauki zawodu Technikum nr 7 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5. Wsparcie praktycznej nauki zawodu zostanie udzielone również poprzez zakup doposażenia pracowni oraz wykonanie prac adaptacyjnych sal.

Uczestnicy projektu to osoby kształcące się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik transportu kolejowego, elektromechanik.

Pracami adaptacyjnymi oraz zakupem doposażenia zostanie objętych 5 sal lekcyjnych, którym zostaną nadane nowe funkcje użytkowe. Powstaną pracownie: transportu kolejowego, elektromechaniczna, transportu drogowego, wirtualna pracownia samochodowa. Wśród planowanego doposażenia można znaleźć m.in. symulator jazdy lokomotywą oraz ruchu kolejowego, symulator jazdy ciężarówką, symulator dachowania, symulator skutków zderzenia, trenażer czasu pracy kierowcy, komputery wraz z monitorami, drukarka 3D, i inne.

SOS 4_Szkolenia Otwartych Szans o wartości ponad 3,6 mln zł

W ramach projektu realizowanego przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach, zakłada się organizację staży uczniowskich w przedsiębiorstwach dla 30 uczniów Technikum nr 17, doradztwo zawodowe oraz 19 specjalistycznych kursów zawodowych dla 200 uczniów Technikum nr 17, a także 11 kursów zawodowych dla 14 nauczycielek oraz nauczycieli tej szkoły. Wsparcie zyskają uczniowie i nauczyciele zawodów: technik analityk, technik elektryk, technik elektronik, technik energetyk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk.

W ramach projektu utworzone zostaną także 3 pracownie:

  • Programowania IA,
  • Cyberbezpieczeństwa,
  • Programowania Robotów.

Dodatkowo część sal, w których odbywać się będą kursy, zostanie doposażona w odpowiednie pomoce dydaktyczne.

Rozwój zawodowy uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa o wartości ponad 1,7 mln zł

W ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach planowana jest organizacja doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów Technikum nr 2, specjalistycznych szkoleń oraz kursów zawodowych dla uczestników projektu, a także doposażenie 3 pracowni komputerowych. Wśród szkoleń dla uczniów i uczennic wymienić można nowoczesne technologie w hotelarstwie związane z dostosowaniem do trendów panujących w branży takich jak: wykorzystanie OZE, technologia IT w hotelach np. kioski do obsługi gości, narzędzia IT do prowadzenia hotelu i inne.

Ponadto, uwzględniając oczekiwania pracodawców w zakresie posiadanych umiejętności zawodowych pracowników na danym stanowisku pracy, zidentyfikowano konieczność utworzenia pracowni hotelarskiej, odzwierciedlającej naturalne warunki pracy, która wyposaży przyszłych absolwentów szkoły w umiejętności niezbędne po podjęcia zatrudnienia. Poza pracami adaptacyjnymi, będzie mieć miejsce kompletne wyposażenie pracowni w celu odtworzenia hotelu.

Atrakcyjne kształcenie zawodowe krokiem do przyszłości o wartości ponad 3,6 mln zł

W ramach projektu, który realizowany będzie przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, zrealizowane zostanie wsparcie 240 uczniów Technikum nr 18 poprzez udział w kursach lub stażach uczniowskich oraz podniesienie kwalifikacji 12 nauczycieli Technikum nr 18 praktycznej nauki zawodu w postaci szkoleń. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach, kształcący się na kierunkach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik procesów drukowania, technik reklamy, technik informatyk, technik mechatronik.

Projekt zakłada także doposażenie 6 pracowni. 5 z nich przeznaczonych będzie dla uczniów uczących się na kierunku grafiki i poligrafii cyfrowej, reklamy oraz procesów drukowania - pracownie te to: pracownia druku cyfrowego (doposażona w drukarkę wielkoformatową), pracownia druku cyfrowego małoformatowego, pracownia zarządzania kampanią reklamową, pracownia plastyczno-techniczna oraz pracownia fotografii. Z kolei pracownia mechatroniki przeznaczona m.in. dla uczniów kierunków technik mechatronik, zostanie doposażona w zestawy pneumatyki i elektropneumatyki, sterowniki PLC z oprogramowaniem oraz drukarki etykiet.

Ponadto wykonane zostaną prace adaptacyjne wraz z zakupem doposażenia, w dwóch salach lekcyjnym znajdujących się w szkole. Powstanie pracownia, która będzie miała charakter interdyscyplinarny, wykorzystywana przede wszystkim przez uczniów kształcących się na kierunku technik informatyk. Uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu technologii wspierającej sektor tworzenia i testowania gier komputerowych, wirtualnej rzeczywistości, a także technologii sztucznej inteligencji. Powstanie też pracownia na potrzeby uczniów kierunku technik mechatronik. Uczniowie w ramach zajęć specjalizacyjnych będą mogli zgłębiać wiedzę i zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu obsługi i programowania robotów przemysłowych, które stanowią podstawę automatyzacji procesów produkcyjnych.

Nowe technologie w zapewnieniu lepszej przyszłości

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2026 r. Będą one finansowane w całości ze źródeł zewnętrznych. 90% kwoty pochodzić będzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a 10% z budżetu państwa.

- Katowice mają wiele unikatowych programów, dzięki którym uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności już od najmłodszych lat. Jest Katowicki Program Edukacji Regionalnej „Serce Metropolii - Katowice Moje Miejsce Na Ziemi”, „Jak ryba w wodzie” czy „Zakodowane Katowice”, a do tego prowadzimy pilotaż kolejnego takiego programu pod nazwą „Klimatyczne Katowice”. Dla starszych uczniów przygotowaliśmy program Katowice Miastem Fachowców. Dzięki pięciu edycjom tego programu kilka tysięcy katowickich uczniów mogło przekonać się, jak naprawdę wygląda praca w danym fachu. Tylko w ramach ostatniej edycji programu uczniowie biorący w nim udział mogli poznać specyfikę takich zawodów jak: piekarz, kierowca autobusu, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista, inżynier wsparcia technicznego klienta, programista, analityk danych, spawacz, inżynier produkcji, badacz danych, ekspert ds. danych i wykorzystania sztucznej inteligencji, team leader, architekt, zarządca nieruchomości, pracownik biura podróży, pilot wycieczek, organizator wypoczynku, operator CNC, mechanik, hydraulik, mechatronik, elektryk, elektromonter, elektroenergetyk, energetyk, elektromechanik czy lakiernik – wylicza Jarosław Makowski, wiceprezydent Katowic. – Inwestycja w młodzież, to inwestycja w ich rozwój i naszą przyszłość, dlatego bardzo cieszymy się z tego, że udało nam się pozyskać kolejne środki unijne na rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli – dodaje wiceprezydent.

W 2024 Katowice planują wydać na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – ponad 1,23 mld zł. Subwencja i dotacje pokrywają tylko część tej kwoty. Planowana dopłata do zadań oświatowych z budżetu miasta wynosi aktualnie ponad 400 mln zł. Tylko w 2023 roku miasto dopłaciło do zadań oświatowych 392 mln zł.

Katowice spodek mck ktw

Może Cię zainteresować:

EuroScience Open Forum – miasteczko plenerowe w Parku Powstańców Śląskich w Katowicach

Autor: Redakcja

11/06/2024

Rower katowice 01

Może Cię zainteresować:

Velostrada z Katowic do Sosnowca. Metropolia rozpoczyna konsultacje społeczne projektu koncepcji technicznej

Autor: Katarzyna Pachelska

11/06/2024

Maciej biskupski

Może Cię zainteresować:

Maciej Biskupski nowym wiceprezydentem Katowic. Zastąpi na tym stanowisku Jerzego Woźniaka z Lewicy

Autor: Katarzyna Pachelska

07/06/2024

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon