Połączenie nowoczesności z historyczną przestrzenią – znamy wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu gamingowo-technologicznego przy Nikiszowcu

Znamy wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną dla II etapu Hubu gamingowo-technologicznego na terenie po byłej KWK Wieczorek. I miejsce zajął projekt pracowni AMC - Andrzej M. Chołdzyński. Jego autorzy zostali docenieni za umiejętne wkomponowanie bryły obiektu w historyczny kontekst otoczenia, czyli zabytkowej przestrzeni byłej KWK Wieczorek.

Katowice chcą wykorzystać potencjał, a także markę jaką wyrobiły sobie będąc gospodarzem finałów turnieju Intel Extreme Masters. W efekcie przy osiedlu Nikiszowiec powstaną nowoczesne i wielofunkcyjne miejsca dla już obecnych w regionie firm oraz nowych organizacji z branży gamingowej i technologicznej.

- Wpłynęło kilka naprawdę ciekawych pomysłów na opracowanie koncepcji dla II etapu budowy Hubu gamingowo-technologicznego. Budynek, który ma powstać w ramach wybranej koncepcji, będzie stanowił przestrzeń technologiczną dla branży e-sportowej. Priorytetem było to, by kolejne obiekty wpisały się w I etap realizacji Hubu i zabudowę znajdującego się w sąsiedztwie Nikiszowca – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Hub ma skupiać przedsiębiorców związanych z branżą e-sportu i gier komputerowych oraz firmy technologiczne działające w Katowicach, a także przyciągać kolejne podmioty. Dużą rolę może tu odgrywać zarówno infrastruktura Hubu, jak i międzynarodowa rozpoznawalność, którą przynoszą organizowane w Katowicach wydarzenia takie jak Intel Extreme Masters – dodaje prezydent.

II etap realizacji Hubu gamingowo-technologicznego, którego dotyczy rozstrzygnięty konkurs architektoniczny, obejmuje budowę nowego obiektu, położonego na południowy wschód od zabytkowego budynku nadszybia. Spośród złożonych 5 prac konkursowych Sąd konkursowy wyłonił trzy najlepsze. W ocenie złożonych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych brano pod uwagę kryteria z zakresu rozwiązań architektoniczno-przestrzennych, walorów eksploatacyjnych, a także zastosowane rozwiązania proekologiczne.

Autorem zwycięskiej koncepcji jest AMC - Andrzej M. Chołdzyński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa. Skład sędziowski zdecydował się na ten wybór m.in. za umiejętne wpisanie się w kontekst historyczny otoczenia, dążenie do optymalizacji bryły i skali architektury obiektu, a także za czytelność i właściwość strefowania funkcji. Nagroda dla pracowni to 100 tys. zł, a także zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia „z wolnej ręki” na wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie wybranej pracy konkursowej.

- Cały projekt jest nowy, to jest nowa hala projektowana od zera, która na pewno dobrze wkomponuje się w istniejącą architekturę z początku XX wieku – mówi Joanna Arent, przedstawicielka biura projektowego AMC Andrzej M. Chołdzyński. - Głównym punktem pracy jest hala i na niej się skupiliśmy. Chcieliśmy ją zrobić na tyle elastyczną, żeby w przyszłości właściciel mógł organizować tam wydarzenia nie tylko gamingowe, ale również filmowe. Stąd propozycja podziału na 4 mniejsze pomieszczenia. Ważne dla nas było też, aby nie był to obiekt zupełnie oderwany od otoczenia, tylko żeby zarówno architektonicznie jak i funkcjonalnie dobrze komponował się on z istniejącymi zabudowaniami – dodała.

II miejsce oraz nagrodę w wysokości 75 tys. zł zajęła pracownia Rafał Drobczyk Sp. z o.o. za ciekawy pomysł połączenia z I etapem HUB-u, wynikający z wielowątkowej analizy funkcji i kształtowania formy. Sąd konkursowy przyznał ponadto wyróżnienie dla pracowni LAB 3 Architekci Sp. z o.o. za interesujące i adekwatne rozwiązania form i wykończenia materiałowe architektury obiektów, co dało pracowni nagrodę w wysokości 25 tys. zł.

- Zakres opracowania konkursowego był dosyć obszerny, a czasu dla biur projektowych było relatywnie niewiele, choć jak widać po jakości zaproponowanych prac wszyscy stanęli na wysokości zadania. Najwyżej ocenione prace określiłbym jako dobrą kontynuację tego co zostało wybrane w ramach konkursu dla I etapu zagospodarowania tej przestrzeni po Kopalni „Wieczorek” – uzasadnił Stanisław Podkański, architekt miasta i przewodniczący sądu konkursowego.

W obiekcie znajdą się przede wszystkim przestrzenie technologiczne na potrzeby e-sportu, jednakże projektowana przestrzeń będzie wykorzystywana także jako studia telewizyjne i studia filmowe. Zaplanowano tu także sale treningowe dla graczy, laboratoria IT, reżyserki i pokoje do obsługi produkcji oraz przestrzeń dla gości oraz widowni. Głównym zadaniem konkursu było stworzenie obiektu, który stanowić będzie dopełnienie istniejącej zabytkowej tkanki poprzemysłowej z zachowaniem spójności formalno-estetycznej.

- Mamy nadzieję, że budynek będący wielofunkcyjnym obiektem przestrzeni technologicznych spełniać będzie potrzeby szeroko rozumianej branży gamingowej - mówi Jarosław Łuczyński, dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A.

Kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla tego etapu, a obiekt ma być gotowy do końca 2026 roku.

Budynki w rejonie Szybu Pułaski przejdą rewitalizację

Zanim obiekt powstanie będziemy mogli zobaczyć efekty prac przy I etapie Hubu. Zbliżają się do końca prace polegające na opracowaniu projektu wykonawczego dla adaptacji i rewitalizacji już istniejących budynków w rejonie Szybu Pułaski, w tym budynków zabytkowych o cennych walorach architektonicznych. Projekt przewidywać ma także utworzenie pasażu o charakterze przestrzeni publicznej, dla zapewnienia właściwych powiązań funkcjonalno-przestrzennych. W najbliższym czasie rozpoczną się przygotowania do procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I etapu inwestycji.

Zakończono etap polegający na wykonaniu inwentaryzacji i ekspertyzy stanu technicznego obiektów w rejonie Szybu Poniatowski, które docelowo mają przejść modernizację w ramach VI etapu realizacji projektu pod nazwą Dzielnicy nowych technologii. Opracowania posłużą do dalszej analizy możliwości adaptacyjnych budynku maszyny wyciągowej, budynku warsztatu i wentylatorów, nadszybia z wieżą wyciągową, laboratorium oraz łaźni.

Nowoczesna infrastruktura, ale też organizacja i współpraca różnych środowisk

inwestorem zastępczym jest spółka Katowickie Inwestycje S.A. Zakończenie robót budowlanych w ramach I i II etapu planowane jest na koniec 2026 r. Szacunkowa wartość kompleksowego zagospodarowania całego terenu – wraz z szybem Poniatowski to około miliarda złotych. Złożony wniosek o dofinansowanie opiewa na kwotę 616 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 309 mln zł.

W oczekiwaniu na wybudowanie obiektów już trwają działania pozwalające jeszcze lepiej zintegrować branżę gamingu i technologii cyfrowych, a także zadbać o odpowiednią współpracę z innymi sektorami.

- Ważna jest między innymi współpraca z uczelniami wyższymi. Choć te już teraz oferują kierunki studiów powiązane z gamingiem, to zależy nam na jeszcze lepszej integracji i wzajemnym zrozumieniu swoich potrzeb. W Katowicach mamy ogromne zasoby wykwalifikowanych specjalistów, ale musimy kształcić kolejnych - mówi dyrektor Wojciech Maroszek z Katowickich Inwestycji S.A. - Istotna jest także sama marka Hubu. Ona już staje się rozpoznawalna, m.in. w efekcie współorganizowanego w tym roku Game Music Fest, czyli interdyscyplinarnego festiwalu muzyki w grach video – dodaje.
Restauracja Qubus Hotel Katowice

Może Cię zainteresować:

Nowy hotel w Katowicach, wybudowany nad Rawą 4-gwiazdkowy Qubus, zostanie otwarty 1 grudnia 2023 r. Zobaczcie zdjęcia tego obiektu

Autor: Katarzyna Pachelska

02/11/2023

Poseł Wojciech Król

Może Cię zainteresować:

Wilhelm Szewczyk wróci do Katowic? Poseł KO: „Jestem przekonany, że tak będzie”

Autor: Patryk Osadnik

01/11/2023

Kontrola komin dron

Może Cię zainteresować:

Coraz lepsze powietrze w Katowicach. Dane za okres od stycznia do września 2023 r. pokazują, że stężenie PM10 jest niższe o ponad 20 procent

Autor: Redakcja

31/10/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon