HUB Gamingowo-Technologiczny

Hub gamingowo technologiczny katowice wizualizacja 02

Katowicki Hub gamingowo-technologiczny w dawnej KWK Wieczorek na Nikiszowcu dostał 309 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych

Katowicki Hub gamingowo-technologiczny został wybrany do dofinansowania! Ponad 309 mln zł przyznano w ramach działania Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Powstanie Hub-u zostało ujęte w wykazie operacji o znaczeniu strategicznym planowanych do realizacji w ramach programu.