Remont i wahadło na ul. Załęskiej w Katowicach. Przebudowa sieci kanalizacyjnej potrwa tu bardzo długo

Od początku kwietnia na ulicy Załęskiej, którą wielu kierowców jedzie z Ligoty do autostrady A4 i ul. Bocheńskiego, trwa modernizacja kanalizacji sanitarnej. Wprowadzono wahadłową organizację ruchu. Niestety, ta inwestycja potrwa jeszcze długie miesiące. Radzimy, by jednak omijać Załęską.

Załęska to dość uczęszczana ulica, łącząca Ligocką przez Dobrego Urobku z Bocheńskiego i autostradą A4. W przyszłości będzie mieć alternatywę w postaci przedłużenia Bocheńskiego (więcej: Nowy, alternatywny wariant przedłużenia ul. Bocheńskiego na południe), ale na razie kierowcy jadący z Ligoty czy Piotrowic w kierunku A4, zwłaszcza w stronę Gliwic) często korzystają z tego "przesmyku" - zwłaszcza że teraz na przeszkodzie nie stoi już zamknięty przejazd kolejowy, ostatni pociąg z węglem z KWK Wujek wyjechał miesiące temu.

Modernizacja kanalizacji na Załęskiej potrwa aż do grudnia 2022 r.

Jednak teraz ulica Załęska nie jest już takim dobrym wyborem komunikacyjnym. Od początku kwietnia 2022 r. trwa tam modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej. To oznacza wiele miesięcy wahadłowej organizacji ruchu i korki w godzinach szczytu oraz zmiany dla pasażerów komunikacji publicznej - bo przystanek na Załęskiej, w kierunku A4 jest przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej.

Jeśli mamy wybór, lepiej ominąć ulicę Załęską, np. jadąc Ligocką i Dziewięciu z Wujka.

Jak informuje Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej, obsługującej PR-owo Katowickie Inwestycje, umowa z wykonawcą modernizacji (przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod firmą Usługi Budowlano - Kanalizacyjne Jerzy Wójcik) została zawarta 15 stycznia 2021 r. i zakłada realizację przedmiotu zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj", czyli polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 23 miesiące od daty zawarcia umowy. To oznacza, że ekipa budowlana powinna się wyrobić do grudnia 2022 roku. To jednak zależy od pogody.

Dziewięć etapów prac na ulicy Załęskiej

Zanim drogowcy zajęli część ulicy Załęskiej, w drugiej połowie 2021 roku, realizowane były - w ramach tego zadania – w ulicy Załęskiej prace polegające na bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej i studni oraz wykonywane były prace projektowe. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, po uzyskaniu akceptacji projektu organizacji ruchu, wykonawca 4 kwietnia 2022 r. przystąpił do realizacji robót wykopowych w ulicy Załęskiej.

Przewiduje się, że roboty w ulicy Załęskiej będą podzielone na 9 etapów:

  • etap I - wykonanie kanalizacji na odcinku od wyjazdu z ul. Stromej do budynku nr 38 (w ulicy Załęskiej) - etap zakończony
  • etap II - wykonanie kanalizacji wraz z zabudową studni rewizyjnych w ulicy Załęskiej na odcinku od budynku nr 38 do wjazdu w ul. Stromą (ten etap obecnie trwa)
  • etap III - wykonanie kanalizacji wraz z zabudową studni rewizyjnych na odcinku od wjazdu na ul. Stromą do wjazdu w osiedle przy ul. Załęskiej
  • etap IV - wykonanie przełączenia istniejącej kanalizacji do nowo wybudowanej kanalizacji w rejonie wjazdu na osiedle przy ul. Załęskiej
  • etap V - wykonanie przełączeń z istniejących przyłączy kanalizacyjnych oraz zabudowa nowych wpustów deszczowych
  • etap VI- wykonanie odcinka kanalizacji w rejonie myjni samochodowej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków w tym rejonie
  • etap VII- likwidacja istniejącej kanalizacji poprzez jej zamulenie z powodu złego stanu technicznego
  • etap VIII i IX - prace odtworzeniowe nawierzchni na całej szerokości

Postęp prac zależy od pogody

Utrudnienia, które będą występować na poszczególnych etapach wynikają z wprowadzanej na poszczególnych etapach zmienionej organizacji ruchu, poprzez w szczególności zastosowanie tymczasowej sygnalizacji świetlnej, tymczasowych przejść dla pieszych, tymczasowych przystanków dla autobusów komunikacji zbiorowej, zwężenie do jednego pasa ruchu w zależności od poszczególnych etapów prac oraz tymczasowe wstrzymanie ruchu w czasie przenoszenia zabezpieczeń wykopu niezbędnego przy wykonywaniu prac.

Wykonawca ma dołożyć wszelkich starań, aby na każdym z etapów zostały zachowane i utrzymane dojazdy do posesji objętych robotami. Ruch pieszych na wszystkich etapach robót zostanie zachowany w istniejących ciągach pieszych, które miejscowo zostaną zawężone lub ruch zostanie przekierowany na alternatywne trasy.

- Ze względu na specyfikę wykonywanych prac na czynnym kolektorze deszczowym postęp robót na budowie uzależniony jest od warunków pogodowych. Podczas występowania opadów atmosferycznych, ze względu na duży napływ wód, wykonywanie prac wykopowych będzie utrudnione lub wręcz niemożliwe - mówi Dawid Kwiecień z KAW

Jeśli warunki pogodowe pozwolą, to całość robót powinna zakończyć się w tym roku.

Złodzieje już dwa razy próbowali ukraść sprzęt zaplecza budowy

Jednak w trakcie prowadzenie robót budowlanych, jak informuje wykonawca, może wystąpić szereg czynników, które mogą wpłynąć na termin realizacji. Począwszy od niemożliwych do przewidzenia na tym etapie - konieczności wykonania przebudów niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, przez wydłużone łańcuchy dostaw z uwagi na sytuację na Ukrainie, po akty niszczenia sprzętu wykonawcy.

Już odnotowano dwukrotne próby kradzieży części sprzętu wykonawcy z zaplecza budowy przy ul. Załęskiej - każda taka sytuacja powoduje wstrzymanie prac celem naprawy tego sprzętu, uzupełnienia oraz wykonaniem niezbędnych czynności przez policję i tym samym wydłuża zakładany termin.

Wykonawca zwraca także uwagę, że niektóre utrudnienia powstają z nieprzestrzegania przez kierowców przepisów ruchu drogowego, np. wjazdów na czerwonym świetle, co utrudnia ruch samochodów z przeciwnej strony. Kierowcy czasami blokują też skrzyżowanie Załęskiej ze Zgody, przez co np. samochody budowy nie mogą dojechać do zaplecza budowy.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań by przy sprzyjających warunkach atmosferycznych cała inwestycja została wykonana w jak najszybszym terminie - podsumowuje Dawid Kwiecień.

ZOBACZ TEŻ:

Nowy biurowiec już zasłonił SCC

Może Cię zainteresować:

Biurowiec już zasłonił Silesia City Center. A będzie jeszcze wyższy!

Autor: Daniel Lekszycki

05/05/2022

Termomodernizacja kamienica ul Gliwicka

Może Cię zainteresować:

Najpiękniejsza kamienica w Polsce jest w Katowicach? Zadecydują jurorzy i internauci

Autor: Martyna Urban

03/05/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon