Startuje kolejna, już 21., edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach. Można wynająć mieszkanie od miasta

Rusza XXI edycja programu „Mieszkanie za remont”, który umożliwia wynajęcie mieszkania od miasta na dogodnych warunkach w zamian za przeprowadzenie remontu.

W poprzednich dwudziestu edycjach programu 560 lokali znalazło swoich najemców. W tej edycji dostępnych jest 35 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę.

– Szeroka oferta mieszkaniowa to jeden z naszych priorytetów. Nie każdy ma możliwość zakupu mieszkania lub spełnia wymogi, by starać się o mieszkanie komunalne. Dlatego stworzyliśmy program „Mieszkanie za remont”. To program dla osób, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na kredyt. Co ważne mieszkania usytuowane w budynkach stanowiących własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem miasta, po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania, można wykupić na preferencyjnych warunkach. Do tej pory w ten sposób 560 mieszkań znalazło swoich najemców, a w każdej z edycji liczba aplikujących była kilkukrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

Lokale dostępne w XXI edycji „Mieszkania za remont” znajdują się przede wszystkim w

 • Śródmieściu (m.in. ul. 3 Maja, ul. Słowackiego, ul. Staromiejska, ul. Batorego, ul. Mielęckiego, ul. Kościuszki), Zawodziu (ul. 1 Maja),
 • Szopienicach-Burowcu (ul. Zamenhofa),
 • Ligocie-Panewnikach (m.in. ul. Piotrowicka, ul. Kołobrzeska, ul. Słupska).
W tej edycji programu oferujemy do wynajmu 35 mieszkań - od mającej niespełna 17 m2 kawalerki, do mieszkania o powierzchni ponad 72 m2. W każdym z oferowanych lokali jest inny zakres prac remontowych do wykonania. Stawka czynszu za 1 m2 ustalona na preferencyjnym poziomie, waha się od 3,11 zł do 7,41 zł w zależności od takich zmiennych jak m.in. lokalizacja czy standard mieszkania. Co istotne, przyszły najemca otrzymuje ulgę w postaci zwolnienia z obowiązku płatności czynszu na czas trwania remontu, jak i wpłaty kaucji mieszkaniowej – mówi Roman Buła, naczelnik wydziału budynków i dróg.

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont, należy spełnić następujące warunki. Po pierwsze – to kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 2382,66 zł do 6353,76 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi mieścić się w przedziale od 1588,44 zł do 4129,94 zł. Drugim warunkiem jest brak zaległości z tytułu: najmu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego.

- Tworząc punktację, pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną wielkość powierzchni mieszkalnej w lokalach zajmowanych przez rodziny lub „singli”, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci i samotnego ich wychowywania czy też legitymowanie się orzeczeniem o niepełnosprawności. Tym samym oprócz wymaganego kryterium dochodowego, brana jest pod uwagę również sytuacja mieszkaniowa, rodzinna czy zdrowotna osób ubiegających się o lokal w tym trybie, które wpływają finalnie na liczbę uzyskanych punktów - podkreśla naczelnik Buła.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach od 28.08.2023 r. do 8.09.2023 r. w godzinach pracy OEB. W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie 11-22.09.2023 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na wyżej wymienionych stanowiskach wydziału budynków i dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice lub pod nr tel. 32/25-93-634, 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, pod adresem: https://tiny.pl/ccdlx.

Zasady wykonywania prac remontowych lokali oddanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę określa umowa o remont lokalu mieszkalnego, która zawarta zostanie pomiędzy wykonującym remont a Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, po zakończonym remoncie, zawiera się na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

 • poniżej 8 m² 8 pkt
 • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
 • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
 • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku mieszkają osobno, a docelowo chcą zamieszkać razem, powierzchnię mieszkalną przypadającą na 1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

 • poniżej 16 m² 8 pkt
 • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
 • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
 • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

e) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

 • do 1 roku: 2 pkt
 • powyżej 1 roku: 5 pkt
Dolina 5 stawow katowice

Może Cię zainteresować:

Dolina 5 Stawów w Szopienicach będzie jak Starganiec albo Dolina 3 Stawów? Podpisano umowę na rewitalizację tego miejsca

Autor: Katarzyna Pachelska

28/08/2023

Parking automatyczny katowice 06

Może Cię zainteresować:

Do 1 września maszyny parkingowe na ul. Tylnej Mariackiej przechodzą testy. Testerami są m.in. właściciele lokali usługowych i hoteli przy ul. Mariackiej

Autor: Katarzyna Pachelska

25/08/2023

Krasnalka krystynka 03

Może Cię zainteresować:

Krasnalka Krystynka stanęła w Katowicach, przy Teatrze Śląskim. Upamiętnia senator Krystynę Bochenek

Autor: Katarzyna Pachelska

24/08/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon