To będzie rekordowy sezon roweru miejskiego? Liczba wypożyczeń już jest większa niż w całym poprzednim sezonie

Rower miejski w Katowicach idzie na rekord! Liczba wypożyczeń w systemie roweru miejskiego jest już większa niż w całym poprzednim sezonie. W Katowicach rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem transportu.

Katowice stają się coraz bardziej rowerowe. Do Kopenhagi jeszcze trochę nam brakuje, ale widać postęp.

Katowice od kilku lat intensywnie rozwijają infrastrukturę rowerową 0 mówi prezydent miasta Marcin Krupa. - Każdego roku budowane i oddawane do użytku są nowe drogi z myślą o rowerzystach. Powiększa się również system rowerów miejskich ,,City by bike”. Oba te czynniki razem tworzą potencjał dla roweru jako alternatywy do poruszania się samochodem po mieście. Korzystanie z rowerów – czy to wypożyczonych, czy prywatnych – jest działaniem nie tylko na rzecz naszej planety, ale przede wszystkim naszego zdrowia – bo to najczystsza i najzdrowsza forma transportu. Wśród mieszkańców Katowic wzrasta popularność roweru jako środka transportu. Świadczy o tym statystyka, po czterech miesiącach działania systemu roweru miejskiego już udało się osiągnąć wynik ponad 132 tys. wypożyczeń. To o 2 tys. więcej niż przez cały ubiegłoroczny sezon – dodaje prezydent.

Uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych w Katowicach będzie infrastruktura, która powstanie przy rozpoczynającej się niebawem rozbudowie układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego - w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego.

Przebudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego

Zadanie to podzielone jest na dwie części. Pierwsza część obejmuje budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów od ul. Granicznej do ul. Szeptyckiego, natomiast w ramach drugiej części zadania powstanie ciąg pieszo–rowerowy na odcinku od ul. Szeptyckiego do ul. Sikorskiego. Łącznie, w ramach zadania powstanie prawie 550 m infrastruktury przyjaznej rowerzystom, która połączy się z istniejącą drogą dla rowerów w rejonie ulic Granicznej oraz Pułaskiego. Termin zakończenia całej inwestycji to IV kwartał przyszłego roku.

Pasy rowerowe na Sokolskiej

W ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na realizację zadania dotyczącego budowy pasów rowerowych wzdłuż ul. Sokolskiej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Misjonarzy Oblatów MN. To zadanie wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, które będzie polegało m.in. na zawężeniu ul. Sokolskiej do trzech pasów ruchu i w miejscu wygospodarowanej przestrzeni wytyczeniu pasów rowerowych po obu stronach jezdni. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w przestrzeni miasta, czego przykładem mogą być pasy rowerowe wzdłuż ul. Jankego. Dodatkowo, w ramach zadania na skrzyżowaniu z ul. Morcinka oraz przed skrzyżowaniem z ul. Chorzowską pojawią się śluzy rowerowe. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 30 dni na realizację tego zadania od momentu przekazania mu placu budowy.

Infrastruktura rowerowa w realizacji

Na początku marca ruszyła budowa drogi rowerowej łączącej dwie zabytkowe dzielnice Katowic - Nikiszowiec oraz Giszowiec. Prace budowlane na trasie o długości 2,4 km powinny zakończyć się pod koniec roku, a całkowity koszt tej inwestycji to ok. 4,5 mln zł.

Nowa infrastruktura dla rowerzystów powstaje także w centrum Katowic, gdzie trwa budowa m.in. zjazdu rowerowego pod Rondo im. gen. Ziętka z kierunku Koszutki. Długość drogi dla rowerów budowanej w tym miejscu będzie wynosiła 60 m, jednak połączy ona istniejące już ciągi rowerowe, co pozwoli na dojazd rowerem np. do Parku Śląskiego. Koszt tego przedsięwzięcia, to ok. 3,4 mln zł.

Projektowanie nowych dróg rowerowych

W ostatnim czasie, Katowickie Inwestycje S.A. ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych dla trzech kolejnych dróg rowerowych. Wszystkie są realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”. Pierwsza z nich to połączenie ul. Barbary z ul. Kościuszki. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 8 miesięcy od daty podpisania umowy. Kolejna część zakłada połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy oraz trasą rowerową nr 5. Czas na opracowanie dokumentacji projektowej to 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Ostatnie zadanie to połączenie rowerowe wzdłuż ul. Francuskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotnisko do istniejącej infrastruktury na ul. Damrota z terminem opracowania dokumentacji projektowej 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Opracowane projekty obejmują również odpowiednie oświetlenie, odwodnienie oraz przebudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jeśli będzie to konieczne. Dodatkowo projekty mają uwzględniać elementy tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci), a także tablice informacyjne wskazujące kierunki i odległość od charakterystycznych punktów w mieście oraz tablice z mapami sieci połączeń rowerowych. Ważne też, aby planowane przedsięwzięcia zakładały minimalną lub całkowitą eliminację wycinki drzew i krzewów.

Warunki udziału w przetargu i sposób przygotowania ofert określone zostały w SWZ zamieszczonej na portalu https://kisakatowice.ezamawiajacy.pl/, na którym prowadzone jest postępowanie. Oferty można składać do dnia 18.08.2022 r.

Rower miejski z wynikiem lepszym niż w całym ubiegłym roku

W systemie „City By Bike” aktualnie dostępne są 124 stacje (112 miejskich i 12 partnerskich) oraz 1002 rowery – (898 miejskich i 104 partnerskie) w tym 20 w typie cargo, które mogą przewozić ładunki o masie do 100 kg lub czwórkę dzieci (tyle jest dostępnych kompletów pasów bezpieczeństwa w każdym rowerze cargo). W tym roku mieszkańcom udostępniona ma zostać jeszcze jedna stacja, zlokalizowana w rejonie kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, której uruchomienie planowane jest na 1 września br.

W tym roku obserwujemy znaczący wzrost liczby wypożyczeń w porównaniu do roku 2021. Tylko w maju odnotowaliśmy o 20 tys. wypożyczeń więcej niż w maju ubiegłego roku, w czerwcu i lipcu sytuacja się powtórzyła i wypożyczeń było znowu o kilkanaście tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Niezmiennie mieszkańcy najchętniej korzystają ze stacji „Katowice-Rynek”, w której odnotowano już ponad 6 tys. wypożyczeń, „Dworzec PKP-Młyńska” ok. 3,5 tys. wypożyczeń oraz „Pułaskiego – Wodny Plac Zabaw” ponad 2,9 tys. – to wyniki z końca lipca, a więc za pierwsze 4 miesiące działania systemu w tym roku – wylicza Paweł Sucheta, przedstawiciel miasta Katowice ds. realizacji polityki rowerowej.

Zresztą Dolina Trzech Stawów to jeden z najchętniej wybieranych kierunków użytkowników systemu City By Bike. Oprócz stacji przy Wodnym Placu zabaw również stacje „Dolina Trzech Stawów” oraz „Camping 215” odnotowały już ponad 2 tys. wypożyczeń i łącznie z tych trzech stacji korzystano prawie 8 tys. razy.

W zeszłym roku od kwietnia do listopada system łącznie zanotował 130 171 wypożyczeń rowerów. Natomiast w okresie od kwietnia do końca lipca 2022 r. odnotowano już ponad 132 tys. wypożyczeń. W ubiegłym roku, wśród użytkowników byli tacy, którzy bardzo często korzystali z tego środka lokomocji. Rekordzista wypożyczał rower 502 razy. W samym 2021 r. zarejestrowało się ok. 10 tys. użytkowników. – W trwającym sezonie do systemu dopisało się już ponad 12 tys. nowych użytkowników – dodaje Paweł Sucheta.

Pierwsze rowery miejskie pojawiły się w Katowicach w 2015 r. Wtedy były dostępne tylko trzy testowe stacje. Z roku na rok liczba stacji rosła. W 2019 r. było ich już 76, a w 2020 r. 83. W 2021 r. przekroczona została liczba 100 stacji. W dniu tegorocznego startu systemu w bazie zarejestrowanych było 102 277 użytkowników.

ZOBACZ TEŻ:

Plantacja borówki Katowice 6

Może Cię zainteresować:

Pyszne borówki amerykańskie z plantacji w Katowicach, z gospodarstwa rolnego państwa Szczogiel

Autor: Katarzyna Pachelska

02/08/2022

Burzenie brutala Katowice 10

Może Cię zainteresować:

Ciężki sprzęt już rozszarpuje ostatniego brutala w Katowicach. Do 20 września nic po nim nie zostanie

Autor: Katarzyna Pachelska

05/08/2022

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon