W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków na katowickich drogach zmniejszyła się o ponad 50 proc.

Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice podsumował poziom bezpieczeństwa na katowickich drogach w 2022 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wypadków na katowickich drogach zmniejszyła się o ponad 50%. W strefie Tempo 30 odnotowano 6 wypadków drogowych, co oznacza ponad 70% spadek w stosunku do roku 2014 - ostatniego przed wprowadzeniem strefy.

- Zdaję sobie sprawę, że w kwestii bezpieczeństwa mieszkańców zawsze będzie istniała możliwość poprawy jego poziomu. Nasze dotychczasowe działania przynoszą rezultaty, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach. W Katowicach pomimo stale rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów odnotowujemy coraz mniej wypadków drogowych. Jest to szczególnie widoczne porównując statystyki na przestrzeni ostatnich 5 i 10 lat. Bardzo dobre efekty przynosi wprowadzenie strefy Tempo 30, w której, od momentu jej wdrożenia, liczba wypadków zmniejszyła się o blisko 71% – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W odnotowanych w 2022 roku 148 wypadkach drogowych, rannych zostało 165 osób – w obu przypadkach to najniższe wyniki od kiedy prowadzone są regularne analizy wypadkowości w Katowicach. Statystycznie, w 2022 r. najczęściej do wypadków dochodziło w środy (22% ogółu wypadków). Patrząc na przedziały godzinowe, najczęściej do wypadków dochodziło w godzinach południowych, tj. 11.00-17.00 (ponad 42%). Najmniej wypadków zdarzało się w niedzielę (4% ogółu wypadków). Patrząc na miesiące z najmniejszą wypadkowością to w styczniu 2022 r. było ich 6, w lutym 7, a kwietniu, sierpniu i grudniu po 8.

W okresie ostatnich dziesięciu lat liczba samochodów zarejestrowanych w Katowicach wzrosła o 42%, (na koniec 2022 roku było ich 328 197).

- Katowice są miastem, gdzie każdego dnia kilkadziesiąt tysięcy pojazdów przejeżdża trasami tranzytowymi lub należą do osób tutaj pracujących. Biorąc pod uwagę liczbę pojazdów w mieście, warto podkreślić 51% spadek liczby wypadków w tym samym okresie. Oczywiście, dla zwiększenia ilości podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, wybudowaliśmy centra przesiadkowe, budujemy nowe linie tramwajowe, wdrażamy ITS, czy też regularnie wymieniamy tabor autobusowy i tramwajowy. Jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkingowej – mówi Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu.

Na bezpieczeństwo mają wpływ także inwestycje takie jak przebudowa skrzyżowania Armii Krajowej i Kościuszki, czy węzła w Giszowcu, których głównym celem było oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Działania miasta przynoszą efekty, bo ilość wypadków ogółem w ostatnim roku jest zdecydowanie mniejsza, natomiast jednostkowe sytuacje w 2022 roku wpłynęły na odnotowanie 9 wypadków śmiertelnych, których 2021 było 6, w 2020 r. było ich 7, a w 2019 - 12. Zaznaczyć jednak trzeba, ze dane o wypadkach w 2020 i 2021 roku nie są w pełni miarodajne dla analizy porównawczej bezpieczeństwa ruchu drogowego ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, skutkujące istotnymi zmianami zachowań uczestników ruchu drogowego, m.in. zmniejszeniem potoków ruchu.

Działania na rzecz bezpieczeństwa

Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Katowicach wynika m.in.:

  • wprowadzania rozwiązań w zakresie uspokojenia ruchu - np. zawężenie jezdni Al. Korfantego na odcinku Rondo-Rynek oraz w rejonie pętli Słonecznej;
  • wprowadzanie udogodnień dla ruchu pieszego i rowerowego – oddanie do użytku kolejnych odcinków dróg rowerowych w Katowicach. Od 2015 roku powstały ponad 43 km infrastruktury dla rowerzystów;
  • wprowadzanie ograniczeń prędkości, poprzez wprowadzanie stref ograniczonych prędkości, np. na ul. Dulęby, ul. Szarych Szeregów i ul. Kołodzieja. Obecnie poza strefą Tempo 30 w Śródmieściu w innych częściach Katowic funkcjonuje ponad 50 stref ograniczonej prędkości;
  • budowa sygnalizacji świetlnych funkcjonujących w trybie ,,all red” - przy braku pojazdów i pieszych, wszystkie nadawane sygnały są czerwone, a sygnały zezwalające – światło „zielone” uruchamiane są dopiero po zgłoszeniu pieszego lub pojazdu co powoduje ograniczenie prędkości ruchu pojazdów zbliżających się do sygnalizacji świetlnej. Rozwiązania te pojawiły się m.in. na ul. Kijowskiej oraz na ul. Mysłowickiej.

Kluczowym elementem, mającym wpływ na poprawę bezpieczeństwa w centrum Katowic jest strefa Tempo 30, czyli strefa uspokojonego ruchu, która decyzją prezydenta Marcina Krupy zaczęła obowiązywać w Katowicach w 2015 roku. W strefie Tempo 30 odnotowano w 2022 roku 6 wypadków drogowych, co oznacza ponad 70% spadek w stosunku do roku 2014, a więc ostatniego przed wprowadzeniem strefy. Liczba wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów w strefie zmniejszyła się z 19 do 4, a liczba rannych w tych wypadkach z 20 do 3.

Osiedle TBS Katowice Giszowiec 7

Może Cię zainteresować:

Wyjątkowe osiedle TBS w Katowicach. Nie dość, że składa się z domków, to jeszcze mieszkania są do kupienia, a nie na wynajem

Autor: Katarzyna Pachelska

17/02/2023

Katowice 1993 rok 14

Może Cię zainteresować:

Katowice, rok 1993. 30 lat temu, a jakby inny świat. Zobaczcie niepublikowane zdjęcia ze szwajcarskiego archiwum

Autor: Katarzyna Pachelska

15/02/2023

Szczepienie przeciwko HPV

Może Cię zainteresować:

W Katowicach uczniowie klas siódmych mogą się bezpłatnie zaszczepić przeciwko HPV

Autor: Katarzyna Pachelska

15/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon