W Katowicach otwarto Centrum Spilno Hub, przestrzeń przyjazną integracji społeczności polsko-ukraińskiej

Kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży – to wszystko znajdzie się w Spilno Hub. Nowa przestrzeń to zadanie realizowane wspólnie przez Katowice i UNICEF, którego celem jest polsko-ukraińska integracja.

Po ponad dwóch miesiącach adaptacji lokalu przy ul. Morcinka 5-7-9 w dzielnicy Koszutka, niedaleko placu Grunwaldzkiego, w Katowicach, w poniedziałek 20 lutego 2023 r. została otwarta bezpieczna i przyjazna przestrzeń dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin z Ukrainy, które znalazły schronienie w Katowicach.

- Spilno Hub Katowice to punkt informacyjny dla wszystkich obywateli Ukrainy – zarówno nowo przybyłych, jak i dla tych, który znaleźli schronienie w naszym mieście od początku wybuchu wojny, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ostrożne szacunki pokazują, że w naszym mieście schronienie znalazło ponad 20 tys. osób uciekających przed wojną, a ostatni raport NBP pokazuje, że 26% z nich chciałoby zostać w Katowicach na stałe. Dlatego ważne jest, by inwestować w integrację. Spilno Hub to także kawiarnia integracyjna, w której zaplanowano szereg warsztatów sprzyjających lepszemu poznaniu się oraz rozwijających różne umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Bezpieczne i przyjazne miejsce dla osób w kryzysie uchodźczym

Lokal pochodzi z zasobu miasta Katowice, a jego adaptacja była możliwa dzięki środkom z UNICEF-u. W ramach wykonanych prac powstało przyjazne i bezpieczne miejsce dla osób w kryzysie uchodźczym.

Funkcjonuje tu punkt recepcyjny i informacyjny, kawiarnia integracyjna, kącik zabaw dla dzieci, biblioteczka z literaturą ukraińskojęzyczną dla dzieci i młodzieży. W miejscu tym zaplanowano również przestrzeń warsztatową, kuchnię społeczną, pokoje spotkań (np. doradczy, ciszy) oraz zaplecze biurowe. Adaptacja lokalu, w tym zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zakup wyposażenia oraz bieżące utrzymanie, działania integracyjne i wsparcie specjalistyczne, które zapewnia Spilno Hub realizowane będzie ze środków UNICEF.

Na przygotowanie przestrzeni, remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczono 436 tys. zł, natomiast prowadzenie placówki powierzone zostało Stowarzyszeniu MOST w trybie otwartego konkursu ofert z kwotą budżetu ponad 1,3 mln zł na 14 miesięcy realizacji.

Skąd nazwa "Spilno"?

- „Spilno” w języku ukraińskim oznacza „wspólnie”, czyli razem. Spilno są zatem centrami społeczności i punktami kompleksowego wsparcia. Każde Spilno Hub jest dostosowane do lokalnych potrzeb, ale każde zapewnia też podstawowy pakiet usług mających na celu integrację uchodźców. Bardzo się cieszę, że Katowice są piątym miastem w Polsce, które otworzyło Spilno Hub, po Łodzi, Lublinie, Białymstoku i Poznaniu - mówi Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. - Usługi nie są przeznaczone tylko dla osób z Ukrainy, ale przyniosą korzyści wszystkim rodzinom w trudnej sytuacji, które potrzebują naszego wsparcia. Tutaj dzieci mogą się uczyć, bawić i nawiązywać nowe znajomości. Z niecierpliwością czekamy na powitanie tutaj katowickiej społeczności – dodaje.

Centrum działa 5 dni w tygodniu, w tym w sobotę – we wtorki, środy i czwartki w godzinach 14.00 - 19.00, a w piątki i soboty w godzinach 9.00 – 14.00. Obsługa osób odbywa się w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Ważnym zadaniem centrum jest

  • zapewnienie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dla Ukraińców,
  • poradnictwo z zakresu prawa, logopedii, pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego,
  • wsparcie dla uchodźców przy załatwianiu spraw bieżących i urzędowych w Katowicach,
  • wykonywanie tłumaczeń polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich.

Jeśli będzie taka potrzeba prowadzone będą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, nauka języka polskiego, korepetycje dla dzieci i młodzieży czy usługi wzmacniające kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy (warsztaty, spotkania informacyjne, zajęcia ruchowe).

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zaplanowano również warsztaty z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży, zdrowego żywienia, różnic kulturowych, nabywania pewności siebie, profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu i nikotyny.

- Dotychczasowe działania Spilno Hubu realizowane były w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14, a do końca stycznia br. wsparciem objęto 376 osób, w tym 263 osoby dorosłe i 113 dzieci. W gronie osób objętych wsparciem 14 to osoby z niepełnosprawnościami – mówi Sonia Rzeczkowska, prezes Stowarzyszenia MOST. – Wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie informacyjne w zakresie działań prowadzonych dla społeczności uchodźczej w Katowicach, a część osób wyraziło potrzebę wsparcia w zakresie poradnictwa prawnego, doradztwa zawodowego, tłumaczeń, pomocy w załatwieniu spraw bieżących – dodaje.

W grudniu 2022 r. Centrum Spilno Hub zorganizowało cztery integracyjne kawiarenki dla swoich uczestników, w ramach których odbył się również warsztat robienia świec zapachowych oraz dwa pokazy kinowe – w tym jeden dla osób starszych i jeden dla matek z dziećmi. W styczniu br. we współpracy z Fundacją „Dobro jest w nas” zorganizowano dwa warsztaty z udziałem dzieci i ich rodziców – kulinarny, podczas którego wypiekano pączki - ukraińskie pampuszki oraz warsztat plastyczny.

Dane kontaktowe do Centrum Spilno Hub: tel. +48 533 367 789 lub e-mail: spilno@mostkatowice.pl

UNICEF wspomógł Katowice niebagatelną sumą 46 mln zł

Przypomnijmy, że Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) wspomaga Katowice w zakresie integracji społeczności polsko-ukraińskiej. Program wsparcia oparty jest na sześciu filarach - ochrona dziecka, zdrowie, higiena i żywienie, edukacja, rozwój i partycypacja młodzieży, polityka społeczna i rozwój wczesnodziecięcy. Program zakłada między innymi organizację zajęć międzykulturowych o charakterze integracyjnym, stworzenie strefy przyjaznej dzieciom w placówkach pomocy społecznej, doposażenie 13 oddziałów Żłobka Miejskiego, a także wsparcie psychologiczne i psychospołeczne dla osób, które przeżyły traumę. Wartość wszystkich tych działań to 46 mln zł.

Działania na rzecz Ukrainy Katowice realizują od pierwszych dni ataku Rosji na ten kraj. W kulminacyjnym momencie, według raportu Unii Metropolii Polskich, w Katowicach przebywało ok. 90 tys. obywateli Ukrainy, w tym 19 tys. dzieci. Aktualnie wg. szacunków w Katowicach przebywa około 20 – 30 tys. uchodźców z Ukrainy. Udzielona do tej pory pomoc, którą można wyliczyć w złotówkach to ponad 55 mln zł. Środki pochodziły głównie z budżetu miasta, budżetu państwa, GZM oraz od licznych darczyńców. Od 15 marca do 15 lutego do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach wpłynęło 22 471 zawiadomień o podjęciu pracy przez cudzoziemców, w tym w dużej mierze przez obywateli Ukrainy. W katowickich szkołach i przedszkolach uczy się dzisiaj ponad 2,6 tys. dzieci. Według ostatniego raportu „Sytuacja życiowa i ekonomiczna uchodźców z Ukrainy w Polsce” stworzonego przez NBP wynika, że połowa ankietowanych chce wrócić do swojego kraju, ale 26% z nich chce zostać w Katowicach.

Konferencja, Urząd Miasta Katowice

Może Cię zainteresować:

46 mln zł dostały Katowice od UNICEF-u na polsko-ukraińską integrację. Będą inwestycje m.in. w żłobki, place zabaw, edukację, akcje organizacji pozarządowych

Autor: Katarzyna Pachelska

24/11/2022

Katowicka karta mieszkanca 12

Może Cię zainteresować:

Katowicka Karta Mieszkańca ma ponad 100 tys. użytkowników. Najczęściej korzystamy ze zniżek na basen

Autor: Katarzyna Pachelska

19/02/2023

Strefa Tempo 30

Może Cię zainteresować:

W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków na katowickich drogach zmniejszyła się o ponad 50 proc.

Autor: Redakcja

17/02/2023

Subskrybuj 24kato.pl

google news icon