Kazimierz Kutz

Dworzec Sądowa Katowice

Zamiast dworca autobusowego im. Kazimierza Kutza będzie jego ulica w Szopienicach

Na najbliższej sesji Rady Miasta Katowice pod głosowanie będzie poddana uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania dworcowi autobusowemu przy ulicy Sądowej imienia Kazimierza Kutza. Petycja ma nie być uwzględniona.